Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Arrangementer / FFOs budsjettkonferanse

FFOs budsjettkonferanse

Tidspunkt
12.10.2020 til 12.10.2020
Sted
Nettmøte via videomøteløsningen Zoom

Regjeringen legger 7. oktober fram sitt forslag til Statsbudsjett for 2021. I den forbindelse inviterer vi, tradisjonen tro, til budsjettkonferanse mandag 12. oktober.

Målgruppe: Konferansen er et tilbud spesielt rettet mot de i FFOs medlemsorganisasjoner som arbeider med statsbudsjettet og som aktivt planlegger å påvirke Stortinget i forbindelse med høstens budsjettarbeid.

Hensikten med konferansen er:

  • i fellesskap å danne seg et bilde av budsjettframlegget og konsekvenser av de ulike forslagene som berører mennesker med funksjonshemning og kronisk sykdom
  • å utarbeide argumenter og forslag til bruk i det videre budsjettarbeidet
  • å diskutere strategi og veier videre for påvirkning av Stortinget

Praktisk:

Tid: Mandag 12. oktober kl. 10-14

Sted: Konferansen blir avholdt som nettmøte via videomøteløsningen Zoom. Du kan delta fra pc, mac eller nettbrett, men det fungerer aller best med pc/mac. Dersom du skal delta via nettbrett må du laste ned Zoom-appen først. Du får en lenke til møtet noen dager før, så er det bare å trykke på lenken på det tidspunktet møtet skal starte. Dersom du er usikker på det tekniske åpner vi for at man kan koble seg på fra kl. 09.30, da vil man kunne få hjelp og veiledning.

Program finner du her

Påmeldigsfrist er onsdag 7. oktober.

Spørsmål kan rettes til 

Solveig Bærland, tlf 966 22 714 eller Berit Larsen, tlf 938 66 582

Personalia