Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Frivillighetens år 2022

I 2022 feiret vi frivilligheten - Norges største lagarbeid - og få enda flere med å laget.

Alle som har lyst til å være frivillige skal få mulighet til det. I denne filmen møter du frivillige, festivaldeltakere og arrangører som forteller om sine opplevelser på festivaler som er tilgjengelige.

Film: Frivilligheten - tilgjengelig for alle (også for personer med funksjonsnedsettelser)

I filmen blir det snakket mye om tilgjengelighetsmerket. Dette er et merke som festivaler får etter å ha oppfylt visse krav for tilrettelegging, for alle. Det kan være at det blir lagt tepper på gjørmete underlag slik at rullestoler kommer seg fram, eller at det er enkelt å finne fram. Synstolketversjon av filmen kommer.

Film: Frivilligheten - tilgjengelig for alle (også for personer med funksjonsnedsettelser) Synstolket versjon:


Her kan du lese mer om tilgjenglighetsmerket og finne en oversikt over tigjengelige festivaler.

 

Prosjektet: Frivilligheten - tilgjengelig for alle (også for personer med funksjonsnedsettelser) er laget i samarbeid med Norske Kulturarrangører og filmselskapet Oclin. Prosjektet er støttet av Frivillighet Norge.

En internasjonal markering

Filmen er vårt bidrag til 3. desember, som er FN-dagen for funksjonshemmede. Dagen markeres for å understreke funksjonshemmedes rett til å delta i alle deler av samfunnet.

 

Hva betyr frivilligheten for oss?

For mange er det å føle en tilhørighet viktig. Føle seg forstått og lyttet til. For personer med funksjonsnedsettelser, kronisk syke eller pårørende kan et slikt fellesskap bety mye. Derfor er det utrolig viktig med brukermedvirkning og frivilligheten.

Styreleder i FFO, Eva Buchsmann, forteller i dette videointervjuet om hvordan frivillige gir andre muligheten til å møte noen som forstår, og som bidrar til at brukerens perspektiv blir tatt med i tjenesteutforminger.

I videoen ser du tidligere kommunikasjonsansvarlig i FFO, Ingeborg Vea, sammen med FFOs styreleder Eva Buschmann. Opptaket er gjort i et av møterommene i FFOs lokaler.

 

Bli frivillig

Dersom du har lyst til å bli likeperson eller ta del i annet frivillig arbeid, ta kontakt med den medlemsorganisasjonen som er mest aktuell for deg. Du finner oversikt over FFOs medlemsorganisasjoner her.

Les mer om Frivillighetens år 2022 her.