Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Frivillighetsåret 2022

I hele 2022 skal vi feire frivilligheten - Norges største lagarbeid - og få enda flere med å laget. Visste du at arbeidsinnsatsen til frivillige organisasjoner utgjør 142 000 årsverk? Mange av disse er å finne innen helsefrivilligheten. 

 

Noen som vet hvor skoen trykker

For den som har en funksjonshemming eller en kronisk sykdom kan det bety mye å ha et fellesskap med andre i samme situasjon. Det samme gjelder om du får et funksjonshemmet barn eller er pårørende til en med funksjonsnedsettelse. - Våre frivillige gir andre muligheten til å møte noen som forstår, og bidrar til at brukernes perspektiv blir tatt med i tjenesteutformingen, sier styreleder i FFO, Eva Buschmann.

Frivillighet blant funksjonshemmede og kronisk syke

I funksjonshemmedes organisasjoner bidrar flere enn 9000 personer i frivillig arbeid, blant annet som likepersoner eller brukermedvirkere. Flere enn 3000 frivillige fra funksjonshemmedes organisasjoner deltar i offentlige råd og utvalg for å utvikle og sikre gode tjenester.

 

Personer som støtter hverandre.jpg

STØTTE FRA NOEN SOM VET HVORDAN DU HAR DET Mange funksjonshemmede og kronisk syke får stor hjelp av å snakke med andre som er i samme situasjon.
Bildet viser personer som står på rekke med armene rundt hverandre.
Foto: Adoe Stock

 

Har du lyst til å gjøre en frivillig innsats?

Dersom du har lyst til å bli likeperson eller ta del i annet frivillig arbeid, ta kontakt med den medlemsorganisasjonen som er mest aktuell for deg. Du finner oversikt over FFOs medlemsorganisasjoner her.

Les mer om Frivillighetsåret.