Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Brukermedvirkning i FFO / FFOs brukermedvirkningsprosjekt

FFOs brukermedvirkningsprosjekt

Forsker sammen med en i "sivil"

Høsten 2017 startet det et prosjekt i FFO som tar sikte på etablere gode system for organisering av brukermedvirkningsarbeidet for å sikre hedre og mer systematiske prosesser. 

Helt siden midten av 80-tallet har FFO arbeidet for at brukerne skal tas med på råd i planlegging av tjenester og spørsmål som angår brukere og pårørende innen helse og sosialsektoren. FFO har lykkes godt med å få satt brukermedvirkning på kartet. 

En av de største utfordringene i dag, er å fylle det store behovet som finnes for kvalifiserte brukermedvirkere innen alle arenaer hvor brukermedvirkning er lovpålagt eller ønskelig. Det er derfor gledelig at FFO har mottatt midler fra Stiftelsen Dam til et treårig prosjekt som innebærer en helhetlig satsing på brukermedvirkningsfeltet.

Hva vi skal oppnå med prosjektet

Den overordnede målsetningene er å etablere system for organisering av arbeidet med brukermedvirkning slik at man får kvalifiserte brukere på alle nivåer innen forvaltning, tjenesteapparat og forskning.

FFO skal de kommende tre årene i dette prosjektet, jobbe for å oppnå følgende målsetninger:

1.       Utarbeide gode rutiner for utvelgelse av brukerrepresentanter fra medlemsorganisasjonene og som vi ha en representativ rolle for alle medlemmene i FFO.

2.       Omarbeide eksisterende opplæringsprogrammer for brukermedvirkere på grunnleggende nivå og utarbeide programmer/temahefter innen spesialiserte områder som helsetjenesten, NAV (fylker og kommuner) Kommunale- og fylkeskommunale råd, utdanning (Statped), transport, forskning m.fl.

3.       Utarbeide gode modeller og rutiner for oppfølging av brukerrepresentanter.

4.       Etablere et system for tilbakemelding fra brukerrepresentantene som grunnlag for fortløpende evaluering for forbedring av arbeidsmåter og rutiner. 

Det legges opp til kunnskapskutveksling mellom FFOs medlemsorganisasjoner og med fylkeslagene.

Prosjektet startet opp 1. desember, og Andreas Habberstad er tilsatt som prosjektleder. 

Styringsgruppen ble etablert i februar med følgende medlemmer:

  • Eva Buschmann, CP-foreningen og styreleder i FFO 
  • Alf Magne Bye, Norges Parkinsonforbund og styremedlem i FFO
  • Lars Aksel Berge, Norges Døveforbund og styremedlem i FFO
  • Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i FFO
  • Hanne Witsø, organisasjons- og utviklingsleder i FFO

Har du spørsmål? Ta kontakt med prosjektleder Andreas Habberstade-post eller telefon 966 22 715 /918 37 539.

Dette prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam.