Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Brukermedvirkning i FFO

Brukermedvirkning i FFO

FFO er den organisasjonen som har desidert flest oppnevnte brukerrepresentanter i de ulike organene som omfattes av ordningen med brukerrepresentasjon i forvaltningen, dvs. NAV, helseforetak, regionale brukerutvalg (spesialisthelsetjenesten), kommunale- og fylkeskommunale råd m.fl.

Antall brukerrepresentanter som er oppnevnt eller foreslått av FFO, er i dag forsiktig anslått til mellom 1600 og 2000 personer. For å sikre en bedre systematikk i vårt arbeid tilknyttet utvelgelse, opplæring og oppfølging av brukerrepresentanter, jobber FFO med å etablere nye systemer, rutiner og opplæringsmateriell.

FFO har generelt en sentral posisjon også i nasjonale råd og utvalg. Dette gjelder bl.a. sentralt brukerutvalg i NAV, Kontaktforum på flere departements-/regjeringsnivå, HO21-rådet, Nasjonalt e-helsestyre og tilhørende utvalg og prosjektstyrer samt som part i de årlige trygdedrøftinger. I tillegg kan det nevnes at vi er utpekt som representant for pasienter og brukere i Helsedirektoratets sektorråd og fagutvalg for persontilpasset medisin.