Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Som sagt så gjort - eller? / Vil reversere kutt i AAP-ordningen

Vil reversere kutt i AAP-ordningen

Logo Senterpartiet

Senterpartiet (SP) har i perioden fremmet et par representantforslag som er relevant for funksjonshemmede og arbeid. De har foreslått en nasjonal opptrappingsplan for VTA-plasser, og å utarbeide og iverksette en handlingsplan mot rasisme og diskriminering. Våre grupper er pekt på, men arbeidsliv er ikke nevnt eksplisitt.  

Partiet har vært tydelig på at de ikke støtter kutt i AAP-ordningen, og har vært med på å markere motstand mot disse endringene i aktuelle saker komiteen har hatt til behandling. Senterpartiet har ønsket å styrke kvalifiseringsprogrammet ut over det regjeringen har foreslått. De har vært med på forslag om positive forsterkninger i regler for å kombinere dagpenger og utdanning. 
 
I budsjettbehandlingen har Senterpartiet vært opptatt av en sterk styrking av ordningen med lønnstilskudd til arbeidsgivere som tar inn personer med delvis arbeidsevne (vi har kun vurdert deres alternativt budsjett 2021, da øvrige budsjett ikke har vært tilgjengelig). De vil legge inn kuttene som er gjort i AAP-ordningen, og de vil prisregulere støtten til hjelpemidler til bedring av funksjonen. Partiet vil styrke førstelinjen i NAV.  
 

Konklusjon:

Senterpartiet har stått sammen med SV og AP i saker som vi har gitt disse partiene skår for. De er også tydelige på at det må satses på økonomiske insentiver som lønnstilskudd til arbeidsgivere, og på flere VTA-plasser. Vi vurderer likevel ikke at partiet ikke er helt der AP er når det gjelder aktivitetsnivået knyttet til arbeid og funksjonshemmede, selv om de på flere områder har villet løftet arbeidslivspolitikken for våre grupper i en mer positiv retning. Vi vil derfor gi Senterpartiet terningkast 4.


Terningkast 4.jpg

 

Tilbake til kampanjeforsiden