Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Som sagt så gjort - eller? / Klart for likestilling og mot diskriminering

Klart for likestilling og mot diskriminering

Logo Rødt


Rødt har markert seg godt i Stortinget når det gjelder motstand mot innstramningene i AAP-ordningen, og de har stått sammen med de rød-grønne i arbeids- og velferdspolitikken knyttet til forslag vi har vurdert vil være positive for arbeidsinkluderingen av våre grupper.

Rødt har i perioden levert flere representantforslag knyttet til arbeidsliv, hvor ett er direkte knyttet til våre grupper. De har foreslått å fjerne karenstiden for mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP). FFO er i utgangpunktet ikke prinsipielt helt imot enhver form for karenstid i AAP-ordningen, men dagens ordning er usosial og fungerer ikke hensiktsmessig for å få personer i arbeid – da den medfører hindringer i å få fullført et arbeidsrettet løp.  

Markert motstand mot innstrammingene i AAP-ordningen

Rødt har markert seg godt i Stortinget når det gjelder motstand mot innstramningene i AAP-ordningen, og de har stått sammen med de rød-grønne i arbeids- og velferdspolitikken knyttet til forslag vi har vurdert vil være positive for arbeidsinkluderingen av våre grupper. I budsjett-behandlingen har Rødt foreslått styrkinger i antall VTA plasser, plasser i kvalifiseringsprogrammet og å styrke førstelinjen i NAV.  

Klart for likestilling

Vår vurdering er at partiet er klart for likestilling og ikke-diskriminering av våre grupper, og de stemte for å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov. Samtidig er det ikke funksjonshemmede Rødt først og fremst er aktivt opptatt av i egne forslag fremmet i Stortinget. Det er en ulempe for partiet at de, i likhet med MDG, kun har en representant der og ingen medlemmer i Arbeids- og sosialkomiteen. Samtidig har partiet perioden vært forholdsvis aktivt og fremmet flere representantforslag knyttet til andre forhold i norsk arbeidsliv enn det som handler om funksjonshemmede og arbeidsliv.    


Konklusjon:

Etter vårt skjønn fortjener de terningskast  4.

Terningkast 4.jpg

Tilbake til kampanjehovedsiden