Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Som sagt så gjort - eller? / Opp som en bjørn, ned som en skinnfell

Opp som en bjørn, ned som en skinnfell

Logo KrF

 

FFO hadde store forventninger til KrF i denne stortingsperioden. De var det eneste partiet vi ga terningkast 6 for programmet sitt i inneværende periode. Etter 4 år er ikke lenger KrF best i klassen på å fremme politikk som bidrar til å få funksjonshemmede og kronisk syke inn i arbeidslivet.  

Kristelig Folkeparti (KrF) fremmet ett representantforslag med direkte relevans for noen av FFOs grupper, inkludert mulighet til å være i arbeid, i tiden før de gikk i regjering. Stortinget vedtok partiets forslag om at regjeringen skal legge fram en stortingsmelding med forslag til tiltak for at utviklingshemmede skal få oppfylt sine menneskerettigheter på lik linje med andre.

Partiets egen vurdering:

KrF løfter selv fram likeverdsreformen som det aller viktigste gjennomslaget partiet har i perioden på dette feltet. De peker på at likeverdsreformen vil gjøre det enklere for familier som har barn med spesielle behov. De vil sikre like muligheter til personlig utvikling, deltakelse og livsutfoldelse for alle. Utgangspunktet for reformen er at mennesker er forskjellige, men at alle har like stor verdi. Her henger politikkområdene for livsfasene nøye sammen. Får vi til en god start i barndommen, vil det også være lettere å få til samme tenkning i hele utdanningsløpet og arbeidslivet/voksen alder.  
 
Partiet trekker også fram styrkingen og rettighetsfestingen av BPA, og at BPA skal bli et reelt likestillingsverktøy. Personer med funksjonsnedsettelser skal kunne delta i samfunnet på lik linje som alle andre. Denne ordningen har så langt vært definert som helsehjelp, men KrF mener denne ordningen må være noe mer enn det. Derfor har regjeringen satt ned et utvalg som skal utrede hvordan ordningen med BPA kan defineres som et likestillingsverktøy, som leverer sin rapport før jul.  
 
Varig tilrettelagt arbeid (VTA) har vært en prioritet for KrF i mange år, også i siste periode. Mange mennesker med funksjonsnedsettelser som egentlig fint kunne deltatt i ordinært arbeidsliv sliter med å komme inn døra. Partiet er opptatt av arbeidet med å endre holdninger, kombinert med tiltak fra det offentlige som bygger ned praktiske hindre som oppstår.  
 


FFOs vurdering

Det er ikke tvil om at KrF har bidratt til at regjeringen har fremmet noen satsninger og tiltak som kan knyttes til funksjonshemmede, og at likeverdsreformen er et tydelig KrF-avtrykk i regjeringsprosjektet. Satsningen på VTA er viktig sak for partiet, selv om satsningen på VTA har en bred tilslutning fra alle partier.  Konklusjon:

Vi vurderer at KrF ikke har innfridd sine løfter knyttet til arbeidslivspolitikk for funksjonshemmede. Partiet var riktig nok ikke en del av forrige periodes stortingsflertall (H, V og FrP) som våren 2017 vedtok en innstramming av AAP-stønaden fra 4 til 3 år, samt fjerning av et tidsubegrenset unntak. Likevel har partiet valgt å ikke bryte ut når en rekke representanter fra opposisjonen har fremmet forslag om å utvide varighetsbestemmelsen. Partiet valgte også nylig å stemme imot forslag i Stortinget om å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i menneskerettsloven. 

Vi gir KrF terningkast 3.

Terningkast 3.jpg

KrF er vurdert som en del av Regjeringen Solberg så lenge partiet satt i regjering. Denne spesifikke vurderingen gjelder høsten 2017 - 2018, før de ble en del av regjeringen.


Tilbake til kampanjehovedsiden