Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Nettverk i FFO / Skole og oppvekst

Skole og oppvekst

Nettverket skal gi mulighet for å utveksle erfaring og kunnskap, slik at vi kan jobbe felles og styrket i politiske saker på området. Nettverket har ca. 4-5 møter i året. Pr. februar 2019 er 21 medlemsorganisasjoner med, og Unge funksjonshemmede er knyttet opp til nettverket.

Oppvekst

FFO jobber for å sikre barn og unge med funksjonshemning og kronisk sykdom oppvekstsvilkår som gir dem en god start på resten av livet. Vi er opptatt av at familier med barn med funksjonsnedsettelse skal ha nødvendig økonomisk trygghet i hverdagen. 

Utdanning

FFO vil jobbe for at alle får reelt utbytte av skole og utdanning på alle nivåer og områder. Vi jobber for:

  • en inkluderende barnehage og skole
  • retten til spesialundervisning
  • at flere med nedsatt funksjonsevne skal fullføre høyere utdanning
  • retten til fornyet opplæring

Har du spørsmål eller ønsker å være med i forumet, ta kontakt med Berit Larsen.

 

Presentasjon av og FFOs synspunkter på stortingsmeldingen Tett på! Tidlig innsats og inkludering i barnehage, skole og SFO og forslag til ny opplæringslov finner du her.