Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Nettverk i FFO / Barnevern

Barnevern

FFOs nettverk for barnevern jobber med tiltak som kan bidra til å løse felles utfordringer innen barnevernet for FFOs medlemsorganisasjoner.  

Kunnskapen blant aktører innen barnevernet om barn, ungdom og foreldre med funksjonshemning eller kronisk sykdom kan være mangelfull. Blant annet gjelder dette gråsonen mellom omsorgssvikt og funksjonsnedsettelse, der noen diagnoser og tilstander kan arte seg slik at det ligner på omsorgssvikt. Det kan føre til unødvendige misforståelser og konflikter. Flere av FFOs organisasjoner har medlemmer med utfordringer innen dette feltet. FFO har lagd et politisk ressursnotat på barnevern. 

Nettverket har utarbeidet et interessepolitisk notat for jobbingen med feltet barnevern. 

Nettverket har fra høsten 2020 av fått plass i Bufdirs brukerråd på barnevernsfeltet. Plassen skal rullere mellom deltagerne i nettverket, og i første toårsperiode er det Hanne Skarsvaag i ADHD Norge som deltar i brukerrådet.

I 2019 avholdt nettverket en fagdag om barnevern og mennesker med funksjonsnedsettelse med formål å øke kompetansen i nettverket. Vi har innledningene fra dagen på film for eventuelle nykommere i nettverket.

Hvis din organisasjon ønsker å delta nettverket, send en e-post til Berit Larsen.