Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Medlemskap i FFO / Hvorfor være medlem i FFO?

Hvorfor være medlem i FFO?


Som medlem i FFO har den enkelte organisasjon mange fordeler. Vi samarbeider om blant annet politisk arbeid, brukermedvirkning og synlighet utad, og vi samarbeider med eksterne aktører for å gi våre medlemmer gode avtaler.

Det er kun organisasjoner som kan være medlemmer i FFO, vi har ingen enkeltmedlemmer. Den enkelte organiserer seg i våre medlemsorganisasjoner. Til sammen har FFO 87 medlemsorganisasjoner i paraplysen. Disse representerer en bredde, alt i fra kronikere til personer med nedsatt funksjonsevne, utviklingshemmede og deres pårørende.


Brukermedvirkning

Som paraplyorganisasjon har FFO en sentral rolle når det gjelder å foreslå og oppnevne brukermedvirkere i en rekke råd og utvalg nasjonalt og lokalt. FFOs brukermedvirkere har som mandat å representere hele FFO-fellesskapet og ikke kun hver enkelts egen diagnose eller organisasjon. Dette er en viktig styrke for FFOs representasjon som vi vet blir høyt verdsatt i de ulike organer.


Interessepolitisk fellesskap

FFO ble stiftet for at alle organisasjoner skulle stå sterkere samlet i det politiske påvirkningsarbeidet. I dag fungerer fellesskapet godt. FFO er et interessepolitisk talerør som sikrer de overordnende politisk linjene, slik at organisasjonene selv kan håndtere sine egne mer spesifikke politiske saker. Som parapyporganiasjon har FFO gjennomslagskraft, både på statlig, fylkesnivå og kommunalt nivå. Vi opplever å bli lyttet til og vår mening blir anerkjent.

Vi har flere interessepolitiske nettverk knyttet til saksområder som skole og helse. Vi inviterer også medlemmer til formelle og mer uformelle møter om saker mer adhoc. I mange tilfeller inviterer vi også organisasjoner til å være med på høringsmøter eller levere skriftlige innspill før vi leverer våre uttalelser. Det gir medlemmer mulighet til å medvirke, og til å bli sett og hørt.


Hotellavtaler

FFO har i dag hotellavtaler med tre landsdekkende kjeder, som gir en god dekning i hele landet: Scandic, Nordic Choice og Thon Hotels. Avtalene med Scandic og Nordic Choice gjelder i hele Skandinavia, mens Thon Hotels har hoteller i Norge og Belgia. For FFOs medlemsorganisasjoner betyr dette gunstige priser på overnatting samt kurs og konferanser. For deg som medlem i en av FFOs organisasjoner betyr det at du får rabatt på overnatting også når du reiser privat. Formålet er å kunne dekke FFOs medlemmers behov, ikke minst i distriktene. Det vises til nærmere omtale om de enkelte kjedene angående rabattsats, bestillingsrutiner og rabattkoder.

Foruten gunstig priser, har hotellavtalene FFO inngår som intensjon å gjøre hotellene mer tilgjengelige for funksjonshemmede og kronisk syke. Hotellavtalene kan benyttes av FFOs medlemsorganisasjoner og deres medlemmer, fylkeslag, tillitsvalgte, ansatte i FFO og besøkende til FFO.

For å oppnå de beste betingelsene lønner det seg å booke tidlig.


Hvorfor bli medlem?

Fra FFOs ståsted er det viktig at våre medlemsorganisasjoner velger et medlemskap motivert ut i fra interessepolitisk samarbeid, solidaritet og fellesskap. Det er dette som var grunnlaget for dannelsen av FFO for 70 år siden, og som fortsatt er det sentrale fundament for vårt arbeid. Som medlem får du del i et fellesskap der du kan dele din kompetanse med andre, og lære og dra nytte av andres kompetanse og ressurser.