Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Om FFO / Ledige stillinger i FFO

Ledig stilling: Fylkessekretær Nordland

Vår fylkessekretær går i april av med pensjon og vi søker derfor hennes etterfølger. Stillingen som fylkessekretær er en 60 %-stilling.

FFO Nordland arbeider for å realisere FFOs strategi og målsettinger lokalt i Nordland gjennom aktiviteter og samarbeid med helseforetak, fylkeskommunen, kommuner, andre offentlige instanser medlemsorganisasjonene og andre.

Arbeidsoppgavene vil omfatte blant annet:

 • Interessepolitisk arbeid som bla.a omfatter arbeid med å realisere FFOs program og strategi samt gjennomføring av ulike satsinger og kampnjer
 • rekruttering og oppfølging av brukerrepresentanter
 • kontakt med medlemsorganisasjoner
 • sekretær for styret
 • utarbeide søknader og rapporter
 • daglig drift av kontoret

Vi søker deg som

 • er utadvendt og initiativrik
 • har gode samarbeidsevner
 • har god formuleringsevne
 • har god økonomiforståelse og god kunnskap med bruk av IT-verktøy
 • har kjennskap til eller erfaring fra frivillige/ideelle organisasjoner

Vedkommende som ansettes vil bli ansatt i FFO nasjonalt, men arbeide i FFO Nordland som holder til hyggelige lokaler i Storgata 48 i Bodø.

Stillingen fordrer et nært samarbeid med styreleder og fylkesstyret i FFO Nordland.

Vi tilbyr lønn etter avtale i tråd med tariffavtale og lokal lønnsstruktur. Vi er fleksible med hensyn til arbeidstid slik at stillingen kan kombineres med annen jobb.

FFO er opptatt av mangfold og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med administrasjonsleder Pål F. Heffer på telefon 913 16 710 eller styreleder i FFO Nordland Paul Daljord på telefon 913 61 937.

Send kortfattet søknad med CV til post@ffo.no snarest og innen 08.01.2020.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er en paraplyorganisasjon av funksjonshemmedes organisasjoner i Norge. Samarbeidet bygger på et felles mål om et solidarisk samfunn der funksjonshemmede har likeverdig muligheter til å delta på alle samfunnsområder.

84 medlemsorganisasjoner står tilsluttet FFO og til sammen har de rundt 335 000 enkeltmedlemmer. FFO representerer mennesker som lever med ulike funksjonshemninger og kroniske sykdommer.

FFOs oppdrag er å fremme felles interessepolitiske saker som er viktige for mennesker som lever med funksjonshemning og kronisk sykdom og deres pårørende. Dette arbeidet berører de fleste samfunnsområder.

Juridisk rådgiver til FFOs Rettighetssenter

Har du lyst på en juridisk relevant, meningsfull og lærerik deltidsstilling (20 %)?

stilling jurist FFO søker nå student til deltidsstilling på Rettighetssenteret. Hos oss får du god innsikt og praktisk erfaring i å formidle juss i velferdsrettslige spørsmål og diskrimineringsrett. Her får du både praktisere det du har lært på studiet og lære mye nytt. Arbeidet er meningsfylt og engasjerende. Du får mulighet til å bruke jussen til å utgjøre en forskjell for folk som virkelig trenger det. Det er tre andre jurister tilknyttet Rettighetssenteret per nå.

Vi ønsker deg som er engasjert i rettssikkerheten til utsatte grupper, har evne til å snakke med mennesker, og kan jobbe selvstendig. Du må ha bestått 2. studieår før du begynner å jobbe hos oss.

Funksjonshemmede studenter oppfordres til å søke. Lønn etter avtale.

FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) er paraplyorganisasjon for 84 organisasjoner av og med funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende i Norge. FFOs sekretariat har 40 medarbeidere og et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø.

FFO driver Rettighetssenteret, som gir rettshjelp til de gruppene vi representerer gjennom veiledning på telefon og e-post. Henvendelsene gjelder alt fra generell rettighetsinformasjon til veiledning i konkrete saker, herunder klagesaker til offentlige myndigheter. Gjennom å utarbeide dokumentasjon, bruker vi erfaringene til politisk påvirkning rundt rettstilstanden for mennesker med funksjonsnedsettelse.

Les intervju med jusstudent og rådgiver ved Rettighetssenteret, Kristin Skolt.

Stilling: 20 prosent. 

Søknadsfrist: 31.12.19. 

Søknad med CV og referanser sendes til live.kroknes.berg@ffo.no

Snarlig tiltredelse. 

 

FFO søker organisasjonsrådgiver

Vi søker en organisasjonsrådgiver som kan bidra til å styrke FFO lokalt og støtte opp om arbeidet i FFOs fylkeslag.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) arbeider for deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, kronisk syke og deres pårørende. Dette arbeidet gjøres gjennom brukermedvirkning og politisk påvirkning nasjonalt og lokalt.  Vi er en paraplyorganisasjon for 84 pasient- og brukerorganisasjoner. Til sammen representerer vi rundt 335 000 medlemmer. Vårt hovedkontor ligger sentralt i Oslo og vi har kontorer og ansatte i alle fylker.

Vi søker en organisasjonsrådgiver som kan bidra til å styrke FFO lokalt og støtte opp om arbeidet i FFOs fylkeslag. I tillegg til å kunne påvirke nasjonal politikk, ser vi at lokal forankring og påvirkning blir stadig viktigere. Samtidig vil det være behov for både utvikling og nytenkning i forbindelse med nye fylkesgrenser fra 2020. Den som ansettes vil få en særdeles viktig rolle i forhold til å skape «lim» og den røde tråden mellom FFOs ulike organisasjonsledd. Selv om arbeidsstedet vil være på hovedkontoret i Oslo, men vil en av nøkkeloppgavene være å ha tett dialog med FFOs ansatte og våre frivillige lokalt.

Politisk påvirkning og brukermedvirkning er FFOs viktigste arbeidsområder. Det er derfor viktig at den som har stillingen har erfaring fra om disse områdene. Det er også viktig at å kjenne til organisasjonsarbeid og frivillige organisasjoner. Opplæring av og kontakt med våre fylkeslag vil ligge til stillingen.

Organisasjonsrådgiveren kommer til å være tilknyttet organisasjons- og utviklingsavdelingen i FFO. Denne avdelingen har ansvaret for kontakten med medlemsorganisasjoner og FFO lokalt. Vi samarbeider tett i avdelingen, og selv om alle har dedikerte oppgaver, er det viktig at alle kan se sammenhengen mellom organisasjon og politikk/brukermedvirkning og medlemsorganisasjonene våre og FFO lokalt.

Vi søker en person med følgende egenskaper:
- Selvstendig, tar ansvar og initiativ
- Fleksibel og løsningsorientert
- Gode samarbeidsegenskaper
- God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi ønsker også at du har:
- Relevant høyere utdanning, helst masternivå
- Erfaring fra eller interesse for ideelle eller frivillige organisasjoner
- Kjennskap til offentlige forvaltningsnivåer og politisk påvirkning.

Vi tilbyr:
- Hyggelig og universelt utformet arbeidsplass sentralt i Oslo, godt arbeidsmiljø og gode kolleger

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse.

Søknadsfrist: 15.12.2019.

Vi ønsker oppstart så fort som mulig.

Spørsmål om stillingen rettes til organisasjons- og utviklingsleder Hanne Witsø, 900 94 436.

FFO søker internasjonal bistandsrådgiver til treårig prosjekt

Vi søker deg som har erfaring fra å jobbe med bistandsprosjekter, prosjektforvaltning og samarbeid med sivilisamfunnspartnere både i Norge og internasjonalt.

FFO driver sitt bistandsarbeid gjennom Stiftelsen Atlas-Alliansens avtaler med NORAD. Vi går nå inn i nye avtaler med NORAD og etablerer derfor nye prosjekter for perioden 2019-2023.  Derfor søker vi nå en bistandsrådgiver i 100 prosent stilling til å lede og følge opp våre nye prosjekter. Den som ansettes vil få et særlig ansvar for de prosjekter vi vil drive i fellesskap med en rekke andre organisasjoner - «Together for Inclusion». Her vil FFO bl.a samarbeide med organisasjoner som Redd Barna, Norges Blindeforbund, ADRA, Plan Norge og flere andre. 


Vi søker deg som har erfaring fra å jobbe med bistandsprosjekter, prosjektforvaltning og samarbeid med sivilsamfunnspartnere både i Norge og internasjonalt. I denne jobben får du ansvaret for å starte opp og følge prosjektene som FFO vil arbeide med i Mosambik, Niger og Sør-Sudan. Dette er landområder som FFO ikke har operert i tidligere. Mosambik er det landet med størst innsats fra FFOs side. For FFOs del har prosjektene følgende tematiske områder: Organisasjonsutvikling, påvirkningsarbeid og inkluderende utdanning. Siden det er flere organisasjoner med på landnivå og et bredt samarbeid på norsk side, vil du også få koordineringsoppgaver i forbindelse med det.

Det er også mulighet for at en liten prosentandel av stillingen dedikeres oppgaver knyttet til det interessepolitiske oppvekst- og utdanningsområdet i Norge.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Vi søker en person med følgende egenskaper:
- Selvstendig, tar ansvar og initiativ
- Grundig og med erfaring fra kvalitetssikring og - utvikling
- Fleksibel og løsningsorientert
- Gode samarbeidsegenskaper og kulturell/internasjonal forståelse

Vi ønsker også at du har:
- Relevant høyere utdanning
- Gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
- Kunnskap i portugisisk og/eller fransk er en fordel
- Erfaring i arbeid med bistandsprosjekter, herunder programledelse og - koordinering inkl. økonomioppfølging
- Erfaring fra rettighetsbasert påvirkningsarbeid
- Erfaring eller interesse for organisasjonsutvikling og/eller inkluderende utdanning
- Gjerne erfaring fra noen av de aktuelle prosjektlandene

Vi tilbyr:
- 100% stilling med snarlig oppstart

- Godt arbeidsmiljø i fine lokaler i Oslo sentrum

- Fleksitidsordning

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse.

Søknadsfrist: 15.12.2019.

Vi ønsker oppstart så fort som mulig.

Spørsmål om stillingen rettes til organisasjons- og utviklingsleder Hanne Witsø, 900 94 436.

FFO er en paraplyorganisasjon med 84 medlemsorganisasjoner. Vi arbeider for likestilling og deltakelse for mennesker med nedsatt funksjonsevne, kronisk syke og deres pårørende. Vi har hovedkontor i Oslo, og kontorer i alle fylker. FFOs nedslagsfelt er hovedsakelig i Norge, men vi driver også internasjonalt solidaritetsarbeid.

FFO samarbeider med våre søsterorganisasjoner i Nepal og det sørlige Afrika, særlig på områdene organisasjonsutvikling/styresett og myndighetspåvirkning. Vi er spesielt opptatt av å bidra til at funksjonshemmede i disse landene får sine rettigheter oppfylt.