Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO internasjonalt

Bildet viser Miguel Chambal, medlem av CINFORTECNICA, en organisasjon for unge IT- ansatte med funksjonsnedsettelse og Idalina, medlem av AMMD, en Mosambikansk organisasjon for kvinner med funksjonsnedsettelse, her er de på vei til planleggingsmøte for en opplysningskampanje om mennesker med funksjonsnedsettelses rett til utdanning.

Bildet viser Miguel Chambal, medlem av CINFORTECNICA, en organisasjon for unge IT- ansatte med funksjonsnedsettelse og Idalina, medlem av AMMD, en Mosambikansk organisasjon for kvinner med funksjonsnedsettelse, her er de på vei til planleggingsmøte for en opplysningskampanje om mennesker med funksjonsnedsettelses rett til utdanning.

FFO har en lang historie og lang erfaring i internasjonale solidaritetsprosjekter. Siden rundt år 2000 har vi hatt prosjekter i Nepal, Kina og regionalt i det sørlige Afrika. Samarbeidet i Kina ble avsluttet i 2016, men vi har fremdeles prosjekter i Nepal og Afrika. I Norge har vi erfart at det tar tid å endre politikk, samfunnsforhold og levekår. Derfor legger vi vekt på å være en langvarig partner og donor for de paraplyorganisasjonene vi samarbeider med.

FFOs vedtekter fastslår at FFO gjennom vår virksomhet skal skape samarbeid, særlig i politiske saker, mellom funksjonshemmedes organisasjoner i samfunnet både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal bidra til å bygge kompetanse gjennom opplæring, utveksling av informasjon og debatt medlemsorganisasjonene imellom.

I saker som er felles for funksjonshemmedes organisasjoner arbeider FFO med interessepolitisk påvirkning gjennom

  • å dokumentere samfunnsmessige forhold av betydning for mennesker med funksjonshemning og kronisk sykdom og deres pårørende
  • å spre opplysning om situasjonen i samfunnet for mennesker med funksjonshemning og kronisk sykdom og deres pårørende å ha kontakt med politiske og administrative myndigheter på relevant nivå.

FFOs strategi i det internasjonale solidaritetsarbeidet er å gjøre det samme internasjonalt som vi gjør i Norge: Rettighetsbasert myndighetspåvirkning og organisasjonsutvikling. Også i de internasjonale prosjektene jobber våre partnere med å dokumentere samfunnsmessige forhold av betydning for funksjonshemmede og har kontakt med myndigheter på alle relevante nivåer, både regional, nasjonalt og lokalt.

 

Partnerstyrt samarbeid

Men hva er det som gjør at færre barn med funksjonsnedsettelse går på skole enn andre barn i Mosambik? Mangler det briller, ramper eller rullestoler? Er problemet sosiale stigma, manglende økonomiske insentiver eller kanskje mangelfullt pensum om bevegelseshemmede på lærerutdanningen. Slike spørsmålene besvares ikke best fra Mariboes gate i Oslo. Det er mosambikanere, nepalesere og nigerer med funksjonsnedsettelse som primært kjemper sin egen rettighetskamp. Derfor er vårt internasjonale engasjement basert på lokale paraplyorganisasjoners egne analyser og data av hvor skoen trykker. Det vi best kan gjøre i FFO er å være rådgivere og økonomiske støttespillere og på den måten å langsiktig hjelpe mennesker med funksjonsnedsettelse å oppfylle sine menneskerettigheter.

 

Atlas- alliansen

FFO er tilsluttet Atlas-alliansen som er funksjonshemmedes organisasjoners egen bistandsstiftelse. Gjennom Atlas-alliansen får vi anledning til å søke midler fra Norad til solidaritetsprosjektene, i rammeavtaler. FFO er nå i en femårig rammeavtale fra 2020 til 2024. Alle prosjekter vi støtter, utvikles i tett samarbeid med partnerorganisasjoner. Innenfor rammene av hva FFO kan støtte, altså myndighetspåvirkning og organisasjonsutvikling, er det faktisk våre partnere som forteller oss hva de trenger støtte til og utvikler prosjektenes detaljer og budsjetter.

 

Together for Inclusion

Da FN gikk inn for Bærekraftsmålene, var blant de mest ambisiøse målene, at ingen mennesker skulle forbli fattige. Absolutt ingen skulle stå igjen på perrongen når toget gikk. For å komme seg dit må man øke fokuset på de aller mest sårbare blant de aller fattigste. I 2019 utlyste Norad, etter initiativ fra utviklingsministeren, en fireårig bevilgning til en ny type samarbeid, nemlig Together for Inclusion. Sammen med en rekke tradisjonelle bistandsorganisasjoner som Redd Barna, Plan, Kirkens Nødhjelp, Blindeforbundet og Strømmestiftelsen og i tett samarbeid med Atlas- alliansen har vi fått mulighet til å bidra med vår ekspertise i dette initativet. Felles for alle landene som er definert som målgruppe er at de er rangert blant de «minst utviklede landene» i FNs Human Development Index. Enkelt sagt betyr det at de alle har svært dårlig økonomi, og at skolesystemet og helsevesenet dessverre står i stil med økonomien. Vår rolle er først og fremst å støtte paraplyorganisasjoner i deres kamper for rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelse i sine hjemland og å sørge for at målgruppa sitter i førersetet gjennom hele prosjektet. "Nothing about us, without us".

Together for Inclusion har tre hovedmål:

  • Å sørge for at mennesker med funksjonsnedsettelse får tilgang til skole på lik linje med resten av befolkningen
  • Å gi mennesker med funksjonsnedsettelse mulighet til å tjene penger
  • Å ansvarliggjøre og hjelpe myndigheter til bedre oppfølging av målgruppa.


FFOs støtte til organisasjoner i Mosambik, Sør- Sudan og Niger er alle en del av Together for inclusion.

 

Bildet viser datainnsamling til skyggerapportering i Mosambik

(Denne siden er under utarbeidelse)