Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Om FFO / Publikasjoner

Publikasjoner

 • 18.06.2014

  Veileder for fylkes-FFOs samarbeid på spesialisthelsetjenestens område

 • 15.05.2014

  Rettighetssenterets årsrapport 2013

 • 15.05.2014

  FFOs årsberetning 2013

 • 24.02.2014

  Protokoll - Kongress

  Her kan du laste ned protokoll fra FFOs Kongress 2013 (pdf-format).

 • 24.02.2014

  Protokoll - Kongress

  Her kan du laste ned protokoll fra FFOs Kongress 2013 (word-format).

 • 24.02.2014

  Protokoll - Representantskapsmøte

  Her kan du laste ned protokoll fra FFOs Representantskapsmøte 2013 i pdf-format.

 • 24.02.2014

  Protokoll - Representantskapsmøte

  Her kan du laste ned protokoll fra FFOs Representantskapsmøte 2013 i word-format.

 • 19.12.2013

  FFOs årsberetning for 2012

  Her kan du laste ned FFOs årsberetning for 2012 i word-format.

 • 08.01.2014

  FFOs vedtekter

  FFOs vedtekter ble sist revidert på Kongressen 24. november 2013. Her kan du laste ned vedtektene i word-format.

 • 09.01.2014

  FFOs program for 2014 - 2015

  FFOs program for perioden 2014 til 2015 ble vedtatt på Kongressen 24. november 2013. Her kan du laste ned programmet i word-format.