Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Om FFO / Publikasjoner

Publikasjoner

  • 01.02.2017

    Protokoll - Representantskapsmøte

    Her kan du laste ned protokoll fra FFOs representantskapsmøte 26.11.206 i word-format

  • 01.02.2017

    Protokoll - Kongress

    Her kan du laste ned protokoll fra FFOs ekstraordinære kongress 26.11.2016 i word-format

  • 21.11.2016

    CRPD - Rapport til FN-komiteen

    I desember 2015 la sivlit samfunn frem sin rapport til FN-komiteen for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. 

  • 06.07.2016

    FFOs årsberetning 2015

  • 21.01.2016

    FFOs program for 2016 - 2017

  • 21.01.2016

    FFOs program 2016-2017

  • 18.09.2015

    FFOs årsberetning 2014

  • 06.05.2015

    Årsberetning 2014

  • 16.03.2015

    Krav til Statsbudsjettet 2016

    Her finner du FFOs krav til Statsbudsjettet for 2016.

  • 28.11.2014

    Herre i eget hus II-2014

    I denne Brelanta-rapporten legger vi fram resultater fra analyser av sentrale egenskaper ved funksjonshemmede under 67 år forstått som brukere av heimebaserte tjenester. Arbeidet er utført på oppdrag fra FFO og er del av rapporteringen fra prosjektet Herre i eget hus ved FFO. Prosjektet er finansiert av Husbanken.