Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Om FFO / Publikasjoner

Publikasjoner

 • 18.09.2015

  FFOs årsberetning 2014

 • 16.03.2015

  Krav til Statsbudsjettet 2016

  Her finner du FFOs krav til Statsbudsjettet for 2016.

 • 28.11.2014

  Herre i eget hus II-2014

  I denne Brelanta-rapporten legger vi fram resultater fra analyser av sentrale egenskaper ved funksjonshemmede under 67 år forstått som brukere av heimebaserte tjenester. Arbeidet er utført på oppdrag fra FFO og er del av rapporteringen fra prosjektet Herre i eget hus ved FFO. Prosjektet er finansiert av Husbanken.

 • 18.06.2014

  Veileder for fylkes-FFOs samarbeid på spesialisthelsetjenestens område

 • 15.05.2014

  FFOs årsberetning 2013

 • 15.05.2014

  Rettighetssenterets årsrapport 2013

 • 09.01.2014

  FFOs program for 2014 - 2015

  FFOs program for perioden 2014 til 2015 ble vedtatt på Kongressen 24. november 2013. Her kan du laste ned programmet i word-format.

 • 09.01.2014

  FFOs program for 2014-2015

  FFOs program for perioden 2014 til 2015 ble vedtatt på Kongressen 24. november 2013. Her kan du laste ned programmet i pdf-format.

 • 08.01.2014

  FFOs vedtekter

  FFOs vedtekter ble sist revidert på Kongressen 24. november 2013. Her kan du laste ned vedtektene i word-format.

 • 08.01.2014

  FFOs vedtekter

  FFOs vedtekter ble sist revidert på Kongressen 24. november 2013. Her kan du laste ned vedtektene i pdf-format.