Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Om FFO / Publikasjoner

Publikasjoner

 • 09.07.2020

  Årsrapport FFO 2019

  Her finner du FFOs årsrapport for 2019

 • 18.03.2020

  Brukerrollen i forskning

  Forside Brukerrollen i forskning

  Heftet har en innledende del om det å være brukermedvirker og FFOs rolle. Den praktiske delen beskriver en modell for brukermedvirkning i forskning. Denne modellen og forskningssirkelen kommer fra et samarbeid mellom brukerpanelet, hvor FFO er representert, og forskere i CHARM 

  (Research center for habilitation- and rehabilitation services and models).

 • 23.08.2019

  Brukermedvirkning på sjeldenfeltet

  Det å være brukerrepresentant er viktig og nødvendig.
  Viktig fordi du gjennom dette arbeidet vil være med å påvirke
  tilbudet til alle med sjeldne diagnoser. Nødvendig fordi det
  kun er du som sitter på kunnskapen om å leve med en sjelden
  diagnose.

 • 06.08.2019

  Alternativrapporten norsk oversettelse

  Alternativrapporten forsideDette er sivilt samfunns rapport til FN om Norges implementering av FNs konvensjon for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Denne samarbeidsrapporten tar for seg alle artiklene i konvensjonen og belyser menneskerettighetsaspektet for funksjonshemmede i Norge. Rapporten inneholder kommentarer og anbefalinger til komiteen. Les mer her.

 • 12.02.2019

  CRPD skyggerapport 2019 er klar

  En fersk rapport fra funksjonshemmedes organisasjoner dokumenterer omfattende menneskerettighetsbrudd i Norge. Rapporten er nå sendt til FN.

 • 19.11.2018

  Når du representerer FFO

  I dette heftet vil vi derfor fortelle deg om hvilke forventninger og krav vi har til deg – nå som du i FFO-regi skal jobbe for å bedre hverdagen til funksjonshemmede og kronisk syke.

 • 18.12.2013

  Retningslinjer i saker om seksuell trakassering og overgrep

  Etter vedtak på FFOs Kongress i 2011 ble det utarbeidet egne retningslinjer for hvordan man går frem i saker om seksuell trakassering og overgrep. Hensikten er at retningslinjene skal kunne brukes av FFO, våre organisasjonsledd og medlemsorganisasjonene.

 • 18.09.2017

  FFOs årsberetning 2016

 • 21.11.2016

  CRPD - Rapport til FN-komiteen

  I desember 2015 la sivlit samfunn frem sin rapport til FN-komiteen for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. 

 • 06.07.2016

  FFOs årsberetning 2015