Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Om FFO / Publikasjoner

Publikasjoner: Dokumenter og rapporter

 • 12.02.2019

  CRPD skyggerapport 2019 er klar

  <p><span style="font-family: Calibri;">En fersk rapport fra funksjonshemmedes organisasjoner dokumenterer omfattende menneskerettighetsbrudd i Norge. Rapporten er nå sendt til FN.</span></p>
 • 19.11.2018

  Når du representerer FFO

  <p>I dette heftet vil vi derfor fortelle deg om hvilke&nbsp;forventninger og krav vi har til deg – nå som du i FFO-regi skal jobbe for å&nbsp;bedre hverdagen til funksjonshemmede og kronisk syke.</p>
 • 18.12.2013

  Retningslinjer i saker om seksuell trakassering og overgrep

  <p>Etter vedtak på FFOs Kongress i 2011 ble det utarbeidet egne retningslinjer for hvordan man går frem i saker om seksuell trakassering og overgrep.&nbsp;Hensikten er at retningslinjene skal kunne brukes av FFO, våre organisasjonsledd og medlemsorganisasjonene.</p>
 • 18.09.2017

  FFOs årsberetning 2016

 • 21.11.2016

  CRPD - Rapport til FN-komiteen

  <p>I desember 2015 la sivlit samfunn frem sin rapport til FN-komiteen for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.&nbsp;</p>
 • 06.07.2016

  FFOs årsberetning 2015

 • 18.09.2015

  FFOs årsberetning 2014

 • 16.03.2015

  Krav til Statsbudsjettet 2016

  <p>Her finner du FFOs krav til Statsbudsjettet for 2016.</p>
 • 28.11.2014

  Herre i eget hus II-2014

  <p>I denne Brelanta-rapporten legger vi fram resultater fra analyser av sentrale egenskaper&nbsp;ved funksjonshemmede under 67 år forstått som brukere av heimebaserte&nbsp;tjenester. Arbeidet er utført på oppdrag fra FFO og er del av rapporteringen fra prosjektet Herre i eget hus ved FFO. Prosjektet er&nbsp;finansiert av Husbanken.</p>
 • 18.06.2014

  Veileder for fylkes-FFOs samarbeid på spesialisthelsetjenestens område