Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Om FFO / Medlemskap i FFO

Medlemskap i FFO

FFO er en paraplyorganisasjon. Det betyr at kun landsdekkende organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke og deres pårørende kan bli medlem. Enkeltpersoner kan med andre ord ikke bli medlem i FFO. 

Hvordan søke medlemskap?
Organisasjoner som ønsker å søke medlemskap i FFO må fylle en rekke formelle krav som er formulert i FFOs vedtekter og i retningslinjer for medlemskap. Det er FFOs Representantskap som behandler søknader om medlemskap etter innstilling fra FFOs Hovedstyre.
Det er utarbeidet et eget skjema for søknad om medlemskap.

Nyttige dokumenter