Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Norsk Interesseforening for stamming og løpsk tale

Kontaktinformasjon

Postadresse:

c/o Jon-Øivind Finbråten

Torggata 10

0181 Oslo

Besøksadresse:

c/o Jon-Øivind Finbråten

Torggata 10

0181 Oslo

Telefon:
905 58 633
Hjemmeside:

Norsk Interesseforening for stamming og løpsk tale (NIFS) er en landsomfattende organisasjon som, foruten mennesker som stammer, også har medlemmer blant fagfolk, foreldre og andre interesserte. 

Funksjonshemning

Stamming er en talevanske og et kommunikasjonsproblem. Den begynner som regel i 2-5 årsalderen og forekommer hos 4-5% av barn i førskolealder. En regner med at 0,7-0,8% av ungdom og voksne stammer. Stamming er 3-4 ganger vanligere hos menn enn hos kvinner. Vi vet ikke sikkert hva stamming kommer av, men i sin opprinnelse er det en talemotorisk forstyrrelse.

Vi snakker gjerne om en ytre og en indre del av stammingen. De ytre kjennetegnene kan bestå av gjentakelser og forlengelser av stavelser og lyder, blokkering av lyder og kamp om å få ordene fram. Den indre delen består av talefrykt og unngåelser, angst, skam og midreverdighetsfølelse.

Stammingen varierer ofte fra situasjon til situasjon og fra dag til dag. Sammenliknet med andre funksjonshemninger er stamming en lunefull og uforutsigbar vanske. Dette øker redselen og usikkerheten.

Stamming påvirker kommunikasjonen og samværet med andre mennesker og selvbildet hos den som stammer. Den påvirker ofte områder som utdanningsvalg og arbeidsmuligheter. Stammingen kan komme til å påvirke hele livssituasjonen til den som har et stammeproblem.

Organisasjonen

NIFS har som formål å utbre informasjon om stamming, være en rådgivningsinstans, arbeide for best mulig behandlingstilbud for mennesker som stammer og samle medlemmene i et godt faglig og sosialt miljø. 

Likemannsarbeid er også et prioritert område i NIFS. Foreningen har en rekke likemenn rundt om i landet.

NIFS har som regel 2-3 landsomfattende medlemsarrangementer hvert år, der deltakerne blant annet får mulighet til å treffe og oppleve fellesskapet med andre med samme vanske. I tillegg har lokalforeningene ulike møter og treff.

Organisasjonen utgir medlemsbladet Stamposten og selger informasjonsmateriell om stamming.

NIFS har ingen fast ansatte.