Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Norsk Immunsviktforening

Kontaktinformasjon

Postadresse:

c/o Knut Vedal
Glostrupv. 7
2013 Skjetten

Besøksadresse:

c/o Knut Vedal
Glostrupv. 7
2013 Skjetten

Telefon:
926 62 957
Hjemmeside:

Norsk Immunsviktforening er en forening for pasienter med medfødt immunsvikt og deres pårørende.

Funksjonshemning

Immunsvikt betyr en form for svikt eller defekt i kroppens forsvarsmekanisme mot infeksjoner. 

Immunsvikttilstander deles i to hovedtyper:

1. Primær immunsvikt, dvs medfødt svikt som ofte er arvelig
2. Sekundær immunsvikt, dvs svikt som er en komplikasjon til en annen sykdom, eller som er framkalt av visse medikamenter, f.eks. cellegifter

Medfødt immunsvikt er ikke smittsomt, men pasientene selv blir lett smittet av infeksjoner, selv av smittestoffer som nesten aldri gir infeksjon hos personer med normalt immunforsvar. Dette kan bety høyt sykefravær og være et problem i forhold til skole/arbeid.

Organisasjonen

Norsk Immunsviktforening samarbeider med tilsvarende pasientorganisasjoner i Sverige, Danmark og Finland og er medlem i en nystartet internasjonal immunsviktforening (IPOPI). Informationsbladet til den svenske Immunbristforeningen distribueres til samtlige pasientmedlemmer i Norge 3 ganger i året.

Foreningen arrangerer informasjons- og behandlingsopphold på Frambu Helsesenter i samarbeid med Rikshospitalet.

Et fagråd på fire leger er knyttet til foreningen.

Brosjyre: Immunsvikt hos barn og voksne (1986)
Videofilm: Filmen om Thomas (1984).

Filmen og diverse artikler om immunsvikt kan skaffes fra foreningen eller fra Frambu Helsesenter.