Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Norges Parkinsonforbund

Kontaktinformasjon

Postadresse:

Karl Johansgate 7
0154 Oslo 

Besøksadresse:

Karl Johansgate 7 
0154 Oslo 

Telefon:
22 00 83 00
Telefax:
22 00 83 01
Hjemmeside:

Norges Parkinsonforbund er en landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker med parkinsonisme, deres pårørende og andre interesserte.

Parkinson-telefonen: 22 00 82 80. Kontortid: mandag, tirsdag, torsdag.

Funksjonshemning

Parkinsonisme er en samlebetegnelse på en rekke kroniske nevrologiske sykdommer som ligner på hverandre, og som kjennetegnes ved at de særlig gir problemer knyttet til bevegelser og bevegelighet. Parkinsons sykdom (PS) er den vanligste av disse sykdommene. Hovedsymptomene er stivhet (rigiditet), skjelving (tremor) og langsomme bevegelser (akinisi). 
 
Som oftest rammer parkinson voksne og eldre mennesker, mest typisk fra 50-års alder, men noen ganger også tidligere. Å få konstatert parkinsonisme innebærer store endringer i livssituasjonen til de som rammes og deres pårørende. Det er viktig at man så tidlig som mulig får relevant informasjon. Slik kan sykdommen bli mindre problematisk å leve med.

Organisasjonen

Forbundet skal ivareta parkinsonrammedes interesser og arbeide for at alle som er rammet av parkinsonisme, samt deres familier, kan oppnå best mulig livskvalitet. Forbundet skal arbeide for at alle deler av samfunnet tilrettelegges best mulig for mennesker med disse sykdommene. Forbundets virksomhet er mangfoldig og landsomfattende. De siste årene har forbundet spesielt fokusert på likemannsarbeid og tiltak rettet mot yngre personer med parkinson.

Forbundets fylkes- og lokalforeninger dekker hele Norge. Noen steder finnes det også egne møteplasser for yngre med parkinson.

Norges Parkinsonforbund tilbyr ulikt informasjonsmateriell, blant annet bøker, DVDer og brosjyrer. Se www.parkinson.no for mer informasjon.

Parkinsontelefonen er et tilbud for deg som ønsker å snakke med noen som har parkinson eller er pårørende. Telefonen betjenes av skolerte likemenn som har taushetsplikt. Parkinsontelefonen 22 00 82 80

Økonomisk støtte til forbundet kan gis på konto: 6116.56.67289, se også Gi en julegave - Norges Parkinsonforbund

For mer informasjon, ta kontakt eller se våre hjemmesider.