Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Norges Fibromyalgi Forbund

Kontaktinformasjon

Postadresse:

Tollbugata 4
3044 Drammen

Besøksadresse:

Tollbugata 4
3044 Drammen

Telefon:
32 80 90 90
Hjemmeside:

Norges Fibromyalgi Forbund er en pasientorganisasjon for alle med Fibromyalgi. Forbundets formål er å arbeide for å bedre situasjonen for alle som lider av Fibromyalgi, gjøre sykdommen kjent, forstått og akseptert.

Funksjonshemning

Fibromyalgi hører inn under de revmatiske lidelsene, og blir blant annet av Verdens helseorganisasjon (WHO) betegnet som bløtdels-revmatisme. Sykdommen er kronisk, og hovedsymptomet er smerter i muskulatur og ledd, i såkalte "tenderpoints" (ømme punkter). 

I tillegg opptrer ofte symptomer som muskelstivhet, utpreget tretthet, søvnforstyrrelser, kraftløshet, hovenhetsfornemmelse, svimmelhet, hodepine og magebesvær. 

Man vet i dag ikke noe om årsakssammenhengen ved fibromyalgi. Det er en klar overvekt av kvinner i denne pasientgruppen, men også menn og barn rammes av sykdommen. 

Norges Fibromyalgi Forbund antar at det i Norge finnes mer enn 100.000 fibromyalgirammede.

Organisasjonen

Forbundets formål er å arbeide for å bedre situasjonen for alle som lider av fibromyalgi, gjøre sykdommen kjent, forstått og akseptert. Gjennom dialog og samarbeid med offentlige myndigheter arbeider forbundet for at pasienter med fibromyalgi skal oppnå samme rettigheter som andre kronisk syke.

Forbundet arbeider også aktivt for å støtte forskning om fibromyalgi. Lokal- og fylkeslag har forskjellige tilbud til medlemmene i form av opplysningsmøter, kurs, turer m.v.

Tidsskriftet Fibromyalgi bringer lokalt og sentralt organisasjonsstoff, stoff om sosiale rettigheter og om nye medisinske fremskritt som gjelder sykdommens årsak, utvikling og behandling.