Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Mage-tarmforbundet

Kontaktinformasjon

Postadresse:

Pb 808 Sentrum
0104 Oslo

Besøksadresse:

Pb 808 Sentrum 
0104 Oslo

Telefon:
995 74 739/413 38 916
Hjemmeside:

Mage-tarmforbundet (tidligere Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer) er en landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker med mage-tarmsykdommer, deres pårørende og andre interesserte. Organisasjonen er partipolitisk og religiøst nøytral. 

Funksjonshemning

Våre diagnoser inkluderer blant annet ulcerøs kolitt, Crohns, irritabel tarm, mikroskopisk kolitt, refluks, eosinofile gastrointestinale sykdommer, gastroparese, akalasi med flere. Til sammen representerer disse diagnosegruppene opptil 1 million nordmenn.  

 

Utvalgte diagnoser: 

https://magetarm.no/magesmerter/diagnoser/morbus-crohn 
https://magetarm.no/magesmerter/diagnoser/ulceroes-kolitt
https://magetarm.no/magesmerter/diagnoser/irritabel-tarm-ibs 

https://magetarm.no/lmfnorge.no/diagnoser/gastroparese 

https://magetarm.no/magesmerter/diagnoser/mikroskopisk-kolitt 

https://magetarm.no/magesmerter/diagnoser/refluksoesofagitt 

https://magetarm.no/magesmerter/stomi-og-bekkenreservoar 

 

 

Organisasjonen

Mage-tarmforbundet ble stiftet under navnet Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer av gastroenterologer i 1987. Organisasjonen ble overdratt til pasientene noen år etter stiftelsen, og er i dag en organisasjon som driftes av og for pasienter og deres pårørende. Forbundet har ca. 5000 medlemmer og mange frivillige fordelt på 13 lokal- og fylkeslag i alle landsdeler. 

Mage-tarmforbundet jobber interessepolitisk og kjemper hver dag for at alle med mage-tarmsykdommer skal få sin livskvalitet sikret både fysisk, psykisk, sosialt og økonomisk. Vi driver likepersonsarbeid som gjør at du trygt kan utveksle erfaringer med andre i samme situasjon. Vi har egne samlinger og aktiviteter for barn, unge, foreldre og voksne, både fysisk og digitalt. Vi utgir kvalitetssikret informasjon i vårt eget medlemsblad, nettside, webinarer, podkast og sosiale medier. Vi bidrar økonomisk i forskningen på mage-tarmsykdommer, og vi samarbeider med paraplyorganisasjoner som Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Unge funksjonshemmede og European Federation of Crohns & Colitis Associations (EFCCA).