Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Multippel sklerose-forbundet i Norge

Kontaktinformasjon

Postadresse:

Tollbugata 35
0157 Oslo   

Besøksadresse:

Tollbugata 35 
0157 Oslo

Telefon:
22 47 79 90
E-post:
Hjemmeside:

Funksjonshemning

Multippel sklerose (MS) er en kronisk sykdom der kroppens eget immunforsvar angriper vev i hjernen og ryggmargen. MS kan forårsake forskjellige grader av uførhet. Noen får symptomer bare én gang, så går symptomene tilbake. Andre blir sterkt handikappede. Symptomer kan være nummenhet, synsforstyrrelse, nedsatt gangfunksjon, lammelser i armer og bein, balanseproblemer, svimmelhet og kronisk utmattelse.

MS rammer hvert år mellom 350 og 400 personer i Norge. I dag lever om lag 11 000 mennesker i Norge med sykdommen. MS er mer enn dobbelt så vanlig hos kvinner som hos menn.

Man vet ennå ikke hva som forårsaker sykdommen. Antagelig er det en kombinasjon av arvelig disposisjon og ytre faktorer, som virusinfeksjon, røyking og vitaminmangel. MS kan i dag ikke helbredes, men bremses og lindres. 

Organisasjonen

Multippel sklerose-forbundet (MS-forbundet) ble stiftet i 1966 og har i dag rundt 9000 medlemmer fordelt på 47 lokalforeninger landet rundt.

MS-forbundet er en partipolitisk uavhengig og religiøst nøytral interesseorganisasjon av og for personer med MS. Forbundet har som formål å ivareta og fremme interessene til personer med MS og arbeide for å bekjempe sykdommen.

MS-forbundet skal være en organisasjon der personer med MS via rådgivning, nettverk og kunnskap får hjelp til en bedre hverdag.

MS-forbundet er en landsomfattende organisasjon med fem regionslag og 47 lokalforeninger som driver likepersonsarbeid, arrangerer konferanser og medlemsmøter med faglig og sosialt innhold. MS-forbundet eier MS-Senteret Hakadal, landets eneste rehabiliteringssenter som har spesialisert seg kun på MS.

De viktigste arbeidsfeltene for MS-forbundet er:

-          forskning

-          likepersonsarbeid

-          informasjon

-          interessepolitisk arbeid

-          rehabilitering

-          barn og unge med MS

-          kurs og konferanser

MS-forbundet utgir medlemsblad fire ganger årlig og bringer oppdatert informasjon på hjemmesiden www.ms.no.

Man behøver ikke ha MS for å være medlem. Alle som ønsker å støtte arbeidet for MS-saken, kan være medlemmer i MS-forbundet. Meld deg inn via hjemmesiden, eller ring 22 47 79 90.