Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Mental Helse

Kontaktinformasjon

Postadresse:

Storgata 38
0182 Oslo 

Besøksadresse:

Storgata 38
0182 Oslo 

Telefon:
09875
Hjemmeside:

Mental Helse er en medlemsbasert interesseorganisasjon med lokallag som dekker over 300 kommuner, og fylkeslag i alle fylker. Vi jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske problemer og et bedre psykisk helsetilbud. Vår visjon er at alle mennesker skal ha en mulighet til å leve et liv basert på uavhengighet, selvstendighet og mestring.

Hjelpetelefon: 116 123 - Arbeidslivstelefonen: 815 44 544.

Funksjonshemning

Vi har alle en psykisk helse, og psykiske problemer kan ramme alle. I følge Folkehelseinstituttet vil nærmere femti prosent av befolkningen oppleve psykiske problemer i løpet av livet

Psykiske problemer kan være så mye, fra lette plager som går over av seg selv, til de hvor det kan være nyttig å få kortere eller lengre behandling for. De mest vanlige diagnosene er depresjon, angst og rusrelaterte lidelser. Det er svært ulikt hvordan mennesker med psykiske lidelser opplever at lidelsen påvirker funksjonsevnen deres. De fleste fungerer i dagliglivet og er i jobb. Samtidig vet vi at hver tredje uføretrygdede, rundt 100.000 mennesker, er trygdet pga en psykisk lidelse. 

Psykiske lidelser kan både forebygges og behandles. I behandling og oppfølging er det helt nødvendig å tilpasse behandling og oppfølging til det enkelte individ. Ingen opplever en psykisk lidelse likt. Til tross for mer åpenhet om psykisk helse, er det fortsatt en del fordommer til psykiske helseproblemer.

Det har vært en nasjonal satsning på psykisk helse gjennom Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2008. De store institusjonene er lagt ned eller forandret, og stadig mer av behandlingen skjer nærmere brukeren, i hjemkommunen, på Distriktspsykiatriske Senter (DPS) eller gjennom Akutt-team som ivaretar behandlingen hjemme hos den enkelte. Fortsatt gjenstår en del utfordringer m.h.t. å sikre mennesker et godt tilbud der de lever og bor, og at det fokuseres på funksjonsnivå og mestring hos den enkelte.

Organisasjonen

Mental Helses mål er:

  • å arbeide for et samfunn med økt åpenhet og bekjempe fordommer rundt psykiske problemer.
  • at psykiske helsetjenester kvalitetssikres gjennom brukernes erfaringskompetanse.
  • å drive påvirkningsarbeid for å ivareta og forbedre det psykiske helsetilbudet.
  • at flest mulig skal støtte og engasjere seg i det samfunnsnyttige arbeidet organisasjonen utfører.

Vi legger vekt på å formidle brukernes og de pårørendes erfaringer og kunnskap om psykisk helse til offentlige myndigheter, fagmiljøer, organisasjoner og enkeltpersoner. Vi vil at de som bruker psykiske helsetjenester skal være med på å utforme dem, både lokal, regionalt og nasjonalt. Vi jobber for at brukere skal være representert i alle relevante offentlige utvalg, råd og høringsinstanser, på lik linje med fagrepresentanter.

Mental Helses verdier er:

  • Likeverd: Vi ønsker et varmere og rausere samfunn som sørger for at alle får sine rettigheter og muligheter ivaretatt.
  • Åpenhet: Det er viktig at åpenhet om psykiske helseproblemer ikke får negative konsekvenser.
  • Respekt: Vi vil ha et samfunn som møter alle mennesker med respekt, uavhengig av den enkeltes utgangspunkt og ståsted.

Aktiviteten Mental Helse har i tillegg til lokal og fylkeslag, er:
Sinn & Samfunn: Vårt magasin som sendes medlemmer, og som også kan abonneres på for andre interesserte.

Helse og rehabilitering: Mental Helse er godkjent som søkerorganisasjon til ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering og tilrettelegger for søkere via Mental Helse.

Verdensdagen: Mental Helse koordinerer hvert år den internasjonale Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober på vegne av Helsedirektoratet.

Venn1:  Et undervisningsprogram for ungdom i alderen 15 til 20 år som inngår i Psykisk Helse i Skolen.

Arbeidslivstelefonen: En telefontjeneste med nummer 815 44 544 som gir råd på spørsmål om juridiske og psykososiale problemstillinger i arbeidslivet.

Hjelpetelefonen: Døgnåpen telefon med nummer 116 123 for alle som trenger noen å snakke med.

www.sidetmedord.no: En nettjeneste du kan skrive til og få svar fra i løpet av 48 timer.

www.kameratstotte.no: En nettjeneste for nåværende og tidligere soldater.

Mental Helse har også en selvstendig ungdomsorganisasjon, Mental Helse Ungdom, som organiserer medlemmer mellom 15 og 30 år. De har 511 medlemmer pr. 31.12.2009.