Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

WSO - Landsforeningen We Shall Overcome

Kontaktinformasjon

Postadresse:

Waldemar Thranes gate 1B

0171 Oslo

Besøksadresse:

Waldemar Thranes gate 1B

0171 Oslo

Telefon:
22 41 35 90
E-post:
Hjemmeside:

Bruker- og interesseorganisasjon innen psykisk helse som arbeider for menneskerettigheter, selvbestemmelse og verdighet.

Funksjonshemning

Psykososial funksjonshemning (eller nedsatt psykososial funksjonsevne) oppstår i møtet mellom mennesker og ulike barrierer i samfunnet som hindrer deltakelse på lik linje med andre. Slike barrierer kan være av holdningsmessig, sosial, rettslig eller annen art. WSO representerer en marginalisert gruppe i samfunnet som erfarer diskriminering, stigmatisering og utestenging på grunnlag av psykososial funksjonshemning.

Organisasjonen

Landsforeningen We Shall Overcome (WSO) ble startet i 1968 og er drevet av og for mennesker med psykososial funksjonshemning, brukere av psykiske helsetjenester og overlevere av psykiatrien. WSO arbeider for at mennesker med psykososial funksjonshemning skal oppnå selvbestemmelse, integritetsvern og frihet på lik linje med andre. Vårt arbeid baserer seg på ikke-diskriminering og menneskerettigheter, med et særskilt fokus på implementering av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Organisasjonen ønsker avskaffelse av diskriminerende lovverk og praksis som strider mot denne konvensjonen, herunder psykiatrisk tvangslovgivning og overgrep i psykisk helsevern. En annen kjernesak for WSO er arbeidet for opprettelse av lokalbaserte tjenester og støttetiltak som er i tråd med de behov mennesker med psykososial funksjonshemning selv har uttrykt og som respekterer deres autonomi, valgfrihet og verdighet.

WSO samarbeider tett med internasjonale organisasjoner som International Disability Alliance (IDA) og World Network of Users and Survivors of Psychiatry (WNUSP). WSO leverer saker og rapporter til flere av FNs organer i tillegg til å dele erfaringskunnskap og ekspertise ved nasjonale prosesser som retningslinjearbeid, lovforslag osv.