Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

HivNorge - pasient og rettighetsorganisasjon

Kontaktinformasjon

Postadresse:

Postboks 4615 Sofienberg
0506 Oslo

Besøksadresse:

Christian Krohgsgt. 34
0186 Oslo

Telefon:
21 31 45 80
Hjemmeside:

Funksjonshemning

Hiv er en forkortelse for "humant immunsvikt-virus". Viruset angriper kroppens immunsystem ved å formere seg i spesifikke celler i immunsystemet slik at disse cellene ødelegges.

Det finnes ingen kurerende behandling, og hiv-infeksjon er derfor i dag en livsvarig tilstand. Med vellykket behandling er likevel den som lever med hiv smittefri og uten sykdom. Velbehandlet hiv-infeksjon påvirker ikke livskvaliteten, forkorter ikke livet, og kan ikke smitte videre til andre. Ca. 98 % av dem som lever med hiv i Norge, er på vellykket behandling.

Ubehandlet hiv-infeksjon er smittsom gjennom blod og seksuell kontakt, og fører til at immunsystemet langsomt brytes ned. Alvorlig immunsvikt forårsaket av hiv-viruset kalles aids (Acquired Immuno-Deficiency Syndrome). Ubehandlet aids er dødelig, men vellykket behandling reverserer tilstanden og kan gjøre pasienten symptom- og smittefri. Mange som har hatt aids får likevel komplekse følgeskader som kan vare livet ut, selv med vellykket behandling av hiv-infeksjonen.

Organisasjonen

HivNorge er en nasjonal pasient- og interesseorganisasjon for mennesker som lever med hiv, deres pårørende og andre som er berørt av hiv i Norge. Vi jobber for å sikre rettigheter og interesser for mennesker som lever med hiv, øke kunnskap og bekjempe fordommer, stigma og diskriminering. I tillegg jobber HivNorge med smittevern og forebygging, med mål om å stoppe spredningen av hiv-viruset.