Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Foreningen for kroniske smertepasienter

Kontaktinformasjon

Postadresse:

Pb 1157, Sentrum

5804 Bergen 

Merk "Sentralstyret"

Telefon:
467 70 668

Foreningen for kroniske smertepasienter (FKS) er en ideell, livsynsfri og politisk nøytral forening som er landsdekkende og åpen for alle mennesker med kroniske smerter, pårørende og venner, samt andre interesserte.

Funksjonshemning

Medlemskap i FKS betinger ikke spesielle diagnoser, men er åpent for alle med kroniske smerter, familie, venner og bekjente.

I dag har foreningen medlemmer med blant annet bekkenlidelser, rygglidelser, reumatiske lidelser, fibromyalgi, nervesmerter, whiplash, migrene og kroniske smerter etter operasjoner i forbindelse med for eksempel kreft, rygg- og skjelettplager.

En del av medlemsmassen er dog kroniske smertepasienter uten konkret diagnose, de aller fleste av disse er også uføretrygdet.

Organisasjonen

Foreningen er startet av smertepasienter, den drives av smertepasienter, og hensikten er å skape et forum hvor smertepasienter kan møtes for å hjelpe hverandre, diskutere felles problemer, samles om felles hobbyer, kort sagt, finne et sted hvor det å ta vare på hverandre blir viktigere enn noe annet.

Foreningens formål er å:

  • Arbeide for at kroniske smerter blir alment akseptert og prioritert som et omfattende og alvorlig problem.

  • Stimulere medlemmene og deres nærmeste til aktivitet og egeninnsats, slik at smertepasienter i større grad kan mestre sin egen livssituasjon.

  • Arbeide for at mennesker med kroniske smerter oppnår fulle rettigheter innen helse- og trygdevesen.

  • Drive informasjonsarbeid overfor foreningens medlemmer, helsevesen, myndigheter lokalt og sentralt, samt samfunnet forøvrig.