Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Blærekreftforeningen

Kontaktinformasjon

Postadresse:

Klokkersvingen 20

1362 Hosle

Besøksadresse:

Klokkersvingen 20

1362 Hosle

Telefon:
47 48 96 00
Hjemmeside:

Blærekreftforeningen er en forening for de som har, eller har hatt kreft eller polypper i urinveiene, deres pårørende/nærstående og andre interesserte i Norge.

Funksjonshemning

Vi jobber for:

- å støtte den enkelte pasient bl.a. gjennom informasjon, veiledning og kontakt med andre i tilsvarende situasjon

- å utvide kjennskapen til blærekreft og blærepolypper og forbedre kommunikasjonen mellom pasient og behandler

- å medvirke til å gi den enkelte pasient større trygghet i behandlingsforløpet

- å avholde erfaringsutvekslingsmøter og informasjonsmøter rundt omkring i landet

- å opprette regionale eller lokale avdelinger

- å følge forskningen omkring nye behandlingsmetoder for blærekreft og blærepolypper, og støtte opp om dette arbeidet 

 

Organisasjonen

Vårt medlemsblad URO sendes ut to ganger i året, vi har likepersoner rundt om i hele landet, og representanter inne i flere viktige brukermedvirkningsorgan. Blærekreft er ikke en kreftform det snakkes mye om, eller forskes mye på, så vi har en stor oppgave i samfunnet. Et godt samarbeid med alle aktører som kan hjelpe oss i dette arbeidet er er derfor viktig for oss. "Sammen er vi sterkere" er vårt motto, og at flere får rask og god hjelp et av våre mange mål.