Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Bipolarforeningen i Norge

Kontaktinformasjon

Postadresse:

Hausmannsgate 19

0182 Oslo

Telefon:
45660714

Bipolarforeningen Norge er en frivillig medlemsorganisasjon som jobber samfunnspolitisk med psykisk helseproblematikk. Foreningen støtter opplysnings- og forskningsarbeid om bipolare lidelser, utarbeider og gir informasjon om bipolare lidelser som har som formål å være med på å gi økt velferd (arbeid, økonomi og bolig) til beste for mennesker med psykiske helseproblemer, og da med vekt på bipolare lidelser. Foreningen er til for de som har en bipolar diagnose, samt familie, venner, fagpersoner eller andre som er interessert i foreningens engasjement.

Funksjonshemning

Organisasjonen

Bipolarforeningen er bygd opp rundt trialogen. Innen psykiatrien betyr det erfaringsutveksling "på lik linje" mellom pasient, pårørende og fagpersonell gjennom utdanning. Erfaringen de forskjellige har er ikke like, men likeverdige.

Bipolarforeningen er opptatt av at brukere og pårørende finner frem til hva som fungerer best for dem, og at brukere respekteres for dette uavhengig om valget inneholder medisinfrie behandlingsforløp eller ikke. Dermed vil vi fremme og gi informasjon om både behandlingsforløp med og uten medikamenter.

Bipolarforeningen tilbyr støtte, undervisning, og veiledning med mer for alle som er berørt av bipolar lidelse eller ønsker informasjon om lidelsen.

Vi arrangerer en rekke ulike aktiviteter og jobber samfunnspolitisk for et bedre psykisk helsevesen og konkret behandling av bipolar lidelse. Vi baserer driften på frivillig arbeid og likemannsarbeid, det vil si aktiviteter som er av og for personer som i ulike situasjoner har vært berørt av bipolar lidelse.»