Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Barnekreftforeningen

Kontaktinformasjon

Postadresse:

Pb 4, Sentrum
0101 Oslo

Besøksadresse:

Tullinsgate 2
0101 Oslo

Telefon:
02099

Barnekreftforeningen er en frivillig, landsdekkende organisasjon. Vi er en pådriver ovenfor myndigheter og sykehus for å bedre forholdene og rettighetene for kreftsyke barn og deres familier.

Funksjonshemning

Hvert år får cirka 180 barn i alderen 0–18 år i Norge forskjellige typer kreft.

Kreft hos barn kan deles i tre nesten like store grupper:

  • barn med akutte leukemier (ALL)
  • barn med hjernesvulst
  • barn med solide svulster som kan utstå fra mange forskjellige organer.

De fleste barn som får kreft, har fra et halvt- til flere års intens behandling med cellegifter foran seg. Noen av barna må også gjennom kirurgiske inngrep og strålebehandling. Hvordan behandlingen er, avhenger av hva slags kreftsykdom barnet har. Selv om kreft er en meget alvorlig sykdom – er det gode sjanser for å bli frisk ved mange av de vanligste kreftformene barn får.

Etter sykdom og behandling rapporteres det at mange har varige plager. Plagene er av ulik art, fra varig tretthet (fatique) til veksthemminger, kognitive vansker, sansetap, hormonubalanse, fertilitetsproblemer og svekkelse av visse organer.

Faren er også der for ny kreftsykdom eller tilbakefall. Etter sykdom, behandling og i forbindelse med senskadene har noen også psykiske og eller sosiale vansker.

Organisasjonen

 Medlemskap i Barnekreftforeningen kan tegnes av alle som har eller har hatt kreftsyke barn.

Formål

  • Å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud.
  • Å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene.
  • Å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna.
  • Å drive informasjonsvirksomhet omkring sykdommen og SKB.
  • Å søke positivt samarbeid med andre foreninger der dette er naturlig

Hovedstyret arbeider aktivt overfor politiske myndigheter, Rikstrygdeverket og statens sykehus.

Fakta
Barnekreftforeningen er en frivillig, landsdekkende organisasjon som drives av foreldre som har eller har hatt barn med kreft. Foreningen har sitt sekretariat i Oslo og består av 14 fylkesforeninger. Disse foreningene har egne selvstendige styrer som arbeider frivillig for familiene.

Kontaktpersoner og adresser til de ulike fylkesforeningene fås ved henvendelse til vårt sekretariat eller via våre nettsider www.barnekreftforeningen.no

Vi er en pådriver ovenfor myndigheter og sykehus for å bedre forholdene og rettighetene for kreftsyke barn og deres familie. Vi driver omfattende informasjonsvirksomhet om kreft hos barn ovenfor familie, barnehager, skoler og andre. Vi eier leiligheter ved flere regionssykehus som står til disposisjon for de familiene som har kreftsyke barn til behandling ved sykehusene.

Informasjon
Det utarbeides kontinuerlig materiell til bruk for familier med kreftsyke barn og nettverket rundt familien. Dette kanvære utgivelse av nye brosjyrer, bøker og praktiske håndbøker. Barnekreftforeningen tar initiativ til innhenting og oversettelse av gode bøker som omhandler tema barn og kreft.

Barnekreftforeningen samarbeider med Kreftforeningen.