Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Viken / Arrangementer

Arrangementer

 • Vi kan alle slite med søvnproblemer i løpet av livet. Dette webinaret vil gi informasjon om ulike diagnoser knyttet til søvnproblematikk.

  Søvnapne - Insomni - Narkolepsi - Idiopatisk hypersomni

  Foredragsholdere: Marit Aschehoug og Pål Stensaas fra Søvnforeningen

  Påmelding til: tove.malnes@ffo.no, senest innen 6. oktober                   (navn, telefonnummer og epostadresse må fremkomme i påmeldingen)

   

  11.10 - 11.10.2023

  Teams

 • Pasient- og brukerombudet arbeider for at du som er pasient, pårørende og bruker av spesialisthelsetjenesten, den offentlige tannhelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal få ivaretatt dene rettigheter. De skal også bidra til økt kvalitet på tjenestene.

  Foredragsholder: Oddvar T. Faltin, Teamleder kommunale helse- og omsorgstjenester / Pasient- og brukerombudet Oslo og Viken, kontor Oslo.

  Påmelding til tove.malnes@ffo.no, senest innen 15. oktober                      Navn, epostadresse og telefonnummer må fremkomme i påmeldingen.

  Har du ytterligere spørsmål, ring oss på 66 90 18 03

  19.10 - 19.10.2023

  Teams

 • Erfaringskonsulent Kristina Vedel Nielsen deler med deg i dette webinaret hvordan hjelp og hjelpemidler kan bidra til en bedre hverdag med kronisk sykdom. Hun vil blant annet snakke om hvorfor det er vanskelig å ta imot hjelp og hjelpemidler og hvordan klare å ta det første skrittet. Hun vil også ta for sg den gode effekten av energiøkonomisering og hva slags hjelp og hjelpemidler som finnes.

  Påmelding til tove.malnes@ffo.no, senest innen 20. oktober                  (Navn, telefonnummer og epostadresse må fremkomme i påmeldingen)

  Har du spørsmål om noe, ring oss på 66 90 18 03

  24.10 - 24.10.2023

  Teams

 • Tvangsbruk mot barn i helsevesenet er et tema man ikke kan snakke nok om. Det er, til tross for økende fokus på dette, en utstrakt bruk av tvang mot barn i helsevesenet. Men hva gjør dette med de små pasientene? Og hvordan er det å være forelder til disse barna? Bettina Lindgren er mamma til tre barn med flere diagnoser og har et brennende engasjement for hvordan barn og unge blir møtt og ivaretatt i og av helsevesenet. I dette foredraget vil hun fortelle litt om møtet med både primær- og spesialisthelsetjenesten, hvordan vi kan unngå tvangsbruk i møtet med barn og unge og hvorfor bedre løsninger er bedre for alle.

  Send påmelding til: tove.malnes@ffo.no, senest innen 28. oktober      (Navn, epostadresse og telefonnummer må fremkome i påmeldingen).  

  Har du spørsmål ring oss på 66  90 18 03

   

   

   

  02.11 - 02.11.2023

  Teams

 • Velkommen til FFO Vikens webinar om "Virtuelt sykehus"

  Digital hjemmeoppfølging og hjemmesykehus

  Digital transformasjon

   

  Foredragsholder: Rune Kløvtveit, leder i brukerutvalget i Vestre Viken HF

   

  Har du spørsmål ta kontakt med Tove Malnes Tlf. 66 90 18 03

  Påmelding til:  tove.malnes@ffo.no, senest innen 4. november              (Navn, telefonummer og epostandresse må fremkome i påmeldingen).

  08.11 - 08.11.2023

  Teams

 • Skyggesøsken kalles de ofte. Barn som vokser opp og lever med søsken som har sykdommer og funksjonsvariasjoner. Å være skyggesøsken kommer med en del ekstra utfordringer og risikofaktorer og hvilken oppfølging de får avhenger av frere samfunnsfakturer. Hva er årsakene? Hvordan skape et bedre hjelpeapparat for søsken? Men så er ikke alt bare grått og trist. Det fører også mye godt med seg å ha et litt annerledes søsken, noe vi ikke må glemme å prate om.

  Foredragsholder: Bettina Lindgren, styreleder i organisasjonen Løvemammaene.

   

  Send påmelding til tove.malnes@ffo.no senest innen 17. november

  Navn, epostadresse og telefonnummer må fremkomme i påmeldingen.

  Har du ytterligere spørsmål ring oss: 66 90 18 03

  22.11 - 22.11.2023

  Teams

 • Erfaringskonsulent Kristina Vedel Nielsen deler med deg i dette webinaret hvordan du kan leve med en sorg over at livet ikke ble slik som planlagt. Underveis får du mange nyttige tips og øvelser, inspirasjon og mentale styrkeøvelser til bruk i hverdagen.

  *Forson deg med situasjonen

  *Tillat deg å sørge

  *Lag strategier for å komme videre

  *Finn hjelp og støtte i andre

  *Rett fokuset ditt mot det du fortsatt kan gjøre

   

  Send påmelding til tove.malnes@ffo.no senest innen 25. november

  Navn, epostadresse og telefonnummer må fremkomme i påmeldingen.

  Har du ytteringere spørsmål, ring 66 90 18 03

  29.11 - 29.11.2023

  Teams