Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Viken

Kontaktinformasjon

FFO Viken

Smuget 1 (2.etg)

Postadresse:

1383 ASKER

Telefon:
66 90 18 03

Introtekst forside

FFO er Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner for kronisk syke, funksjonshemmede og deres pårørende. Vi har 87 medlemsorganisasjoner med til sammen over 350 000 medlemmer.

Vil du bli brukerrepresentant i kommunalt eller fylkeskommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ?

Har du som er medlem i en av våre organisasjoner, lyst til å medvirke på kommunalt eller fylkeskommunalt nivå for fremme funksjonshemmedes rettigheter, behov og utfordringer?

Høsten 2023 oppnevnes kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse i alle landets kommuner, og fylkeskommunale råd i landets fylker. Dette skjer i forbindelse med Kommune og Fylkestingsvalget 2023 – og kommunale- og fylkeskommunale råd oppnevnes i kommunestyrene og fylkestinget rett etter valget.

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse er et rådgivende organ for kommunestyret eller fylkestinget. Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelser, utenom enkeltsaker.

Kommunene blant annet har ansvaret for velferdstjenester innenfor barnehage, skole, bolig, helse, omsorg, fritid og samferdsel. Dette er områder som er svært viktige når det gjelder inkludering og deltakelse for funksjonshemmede.

Rådets funksjonstid er en valgperiode, 4 år, fra høsten 2023.

Alle oppnevnte rådsrepresentanter vil bli tilbudt opplæring og det er utgitt en konkret veileder for rådsmedlemmer, som finnes hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (bufdir.no).

Høres dette interessant ut? Ta kontakt med FFO Viken, telefon 66 90 18 03 eller send mail til post.viken@ffo.no snarest og senest 10. september! Kommunene oppnevner nye «råd» til ulike tider, ta gjerne kontakt for å sjekke når DIN kommune formelt igangsetter nye råd!

 

FFO Viken er fylkeslaget for FFO, Funksjonshemmedes Felleorganisasjon, og består av de lokale medlemsorganisasjonene. 

I FFO Viken jobber vi blant annet for å sikre brukermedvirkning , faglig styrking av brukermedvirkere og for lokal og nasjonal interessepolitikk. 

FFO Viken består av et styre med varamedlemmer, et helse- og samfunnspolitisk utvalg og to fylkessekretærer.

Hvis du lurer på noe, ta kontakt! :)