Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Vestland

Kontaktinformasjon

FFO Vestland

Vibecke Magnus, fylkessekretær

Mobil: 94487908

Tone Sandvik, fylkessekretær 

tone.sandvik@ffo.no 

Mobil: 47247239

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
94487908

Styret FFO Vestland 2020-2021

 
Nederst fra høyre, Marita Aarvik, Jan Oddvar Gjerde, Harald M. Kvame Hansen. Øverst fra høyre Else-Berit Helle, Reidun T. Rinde, Michael Sønnesyn, John Ole Johnsen og Laila G. Nygård. Geir Liavåg Strand var ikke tilstede under fotografering. Bilde: FFO Vestland

Styret i FFO Vestland 2020-2021

Fylkesleder, Jan Oddvar Gjerde, LHL OS

E-post: jogjerde707@gmail.com mobil: 975 90 322

Nestleder, Harald M. Kvame Hansen, Lupe Sogn og Fjordane 

E-post: mkvameha@online.no mobil: 986 49 364

Økonomiansvarlig, Else-Berit Helle, Mental Helse Hordaland

E-post:  elseb47@gmail.com mobil: 413 80 614

Øvrige styremedlemmer:

Laila Grosvold Nygård, Epilepsiforeningen Bergen og Omegn

E-post: lhalhjem@online.no  mobil: 976 37 672

Michael Sønnesyn, Norges Blindeforbund Hordaland

E-post:  misoennesyn@outlook.com mobil: 402 03 913

Geir Liavåg Strand, Søvnforeningen Sogn og Fjordane

E-post: geir.liavag.strand@gmail.com mobil: 951 91 753

Marita Gunn Aarvik, LHL fylkesutvalget Sogn og Fjordane 

E-post: Marita.aarvik@gmail.com mobil: 996 27 989

Varamedlemmer:

Reidun T. Rinde, Ms-foreningen i Bergen og Hordaland

E-post: Reidun.Rinde@gmail.com mobil: 418 08 600

John Ole Johnsen, Norsk Revmatikerforbund Sogn og Fjordane

E-post: 43johjoh@gmail.com mobil:  994 57 393 

Arbeidsutvalget i styret består av følgende medlemmer:

  • Fylkeleder, Jan Oddvar Gjerde
  • Nestleder, Harald M. Kvame Hansen
  • Økonomiansvarlig, Else-Berit Helle

Utvalg i tråd med Handlingsplanen 2020-2022

 1)  Brukermedvirningsutvalget, 2) Informasjons- og arrangementsutvalget og 3) Interessepolitisk utvalg.

  • Leder av brukermedvirkningsutvalget, Marita Gunn Aarvik
  • Leder av informasjon- og arrrangementsutvalget, Reidun T. Rinde
  • Leder av interessepolitisk utvalg, Michael Sønnesyn

Hvert utvalg i styret setter opp sin egen dagsorden - og aktiviteter i løpet av styreåret. Utvalgene rapporterer kvartalsvis til styret i FFO Vestland. Utvalgene har egen budsjettpost - og arbeider med overordnende og strategiske beslutninger fattet av styret.

Styret arbeider i henhold til Strategiskplan og Handlingsplan vedtatt på årsmøte 28. februar 2020.

  • FFO Vestlands Strategiplan for (2020-2024) i pdf format se her, wordformat
  • FFO Vestlands Handlingsplan for (2020-2022) i pdf format se her, wordformat

Vi trenger flere medlemmer til utvalgene i styret, ønsker du å bidra med å arbeide "adhoc" ta kontakt med fylkessekretær Vibecke Magnus på e-post: vibecke.magnus@ffo.no og vi sender mer informasjon om arbeidet i utvalgene.