Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Vestland

Kontaktinformasjon

FFO Vestland

Vibecke Magnus, fylkessekretær

Mobil: 94487908

Tone Sandvik, fylkessekretær 

tone.sandvik@ffo.no 

Mobil: 47247239

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
94487908

Digital grunnopplæring for brukerrepresentanter på systemnivå i Helseforetak

Tidspunkt
01.01.0001 til
Sted
Digitalt

Det er utarbeidet et nettkurs etter initiativ fra landets regionale helseforetak i samarbeid med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Kreftforeningen. 
Hovedmålgruppen for nettkurset er personer som kan være interessert å være brukerrepresentant og brukerrepresentanter som er oppnevnt i et brukerutvalg eller i et ungdomsråd. Kurset kan også være nyttig for sekretærer i brukerutvalg, helsepersonell og ansatte som skal rekruttere brukerrepresentanter til råd, utvalg og prosjekter.

Målet med nettkurset må sees opp mot er realisering av pasientens helsetjeneste, som blant annet innebærer at pasienter, pårørende og deres organisasjoner får større innflytelse på planlegging, gjennomføring og evaluering av helsetjenester. På systemnivå fordrer dette kompetente brukerrepresentanter som er trygg på sin rolle.

Nettkurset er i samsvar med «Retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak», som ble vedtatt av alle landets regionale helseforetak i 2017. Nettkurset er offentlig og enkelt tilgjengelig fra de regionale helseforetakenes og helseforetakenes nettsider og kan lenkes fra andre nettsider.

Nettkurset følger kravene til universell utforming og inneholder tekst, bilder, filmer og illustrasjoner.

Nettkurset er delt inn i fem moduler og skal gi en forståelse av:

Modul 1 Brukermedvirkning i spesialisthelsetjenesten
Modul 2 Din rolle som brukerrepresentant
Modul 3 Om spesialisthelsetjenesten
Modul 4 Brukerrepresentasjon i spesialisthelsetjenesten
Modul 5 Hvordan du bør forberede deg

Nettkurset vil revideres årlig. 

Ta kurset her:(Siden kan være litt treg så det er lurt å  oppdatere siden etter og ha trykket på linken).

Kurset inngår i FFO Vestlands digital opplæring av brukerrepresentanter som er innstilt for ny utvalgsperioden i foretakene: Helse Vest, Helse Fonna, Helse Førde og stiftelsene Haraldsplass Diakonale sykehus og Betanien sykehus (2021-2023). 

Mer informasjon om digital opplæring kommer.