Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Troms og Finnmark / Arrangementer

Arrangementer

  • Helsedirektoratet inviterer til webinar om ivaretakelse av rettigheter for personer med funksjonsnedsettelser og deres pårørende under pandemien.

    Webinaret arrangeres i samarbeid med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av Funksjonshemmedes Organisasjoner (SAFO), Unge funksjonshemmede, Mental Helse, Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU), Pårørendealliansen og Nasjonalforeningen for folkehelsen, samt Folkehelseinstituttet (FHI) og Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

    https://www.helsedirektoratet.no/konferanser/rettigheter-for-personer-med-funksjonsnedsettelser-under-pandemien?fbclid=IwAR2Ree35v7o6HcMj7M2DSrQBIn9ucC3ASE31tD_ZAeKxg0IkUBByXhZlUHg

    18.01 - 18.01.2022

    webinar