Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Rogaland

Epilepsiforeningen i Sør-Rogaland

Kontaktinformasjon

Postadresse:

Luramyrveien 25a
4313 Sandnes

Besøksadresse:

Luramyrveien 25a
4313 Sandnes

Telefon:
98468788
Hjemmeside:

Organisasjonen Norsk Epilepsiforbund (NEF) er en landsdekkende interesseorganisasjon for mennesker med epilepsi og deres pårørende. NEF har sin egen ungdomsorganisasjon - Norsk Epilepsiforbunds Ungdom (NEFU).

Funksjonshemning

Et epileptisk anfall er et uttrykk for en forbigående funksjonsforstyrrelse i hjernen. Denne skyldes en plutselig og ukontrollert forstyrrelse av hjernebarkens elektriske aktivitet.

Epilepsi er ikke en sykdom, men et symptom på forskjellige tilstander som har det til felles at de leder til en anfallsvis funksjonsforstyrrelse i hjernen. 

Årsaken til epilepsi varierer fra person til person, og kan være nær sagt alle former for sykdom eller skade av hjernen. I over halvparten av tilfellene kan man ikke påvise noen sikker årsak.

Alle mennesker kan i prinsippet få et epileptisk anfall under spesielle påkjenninger eller ved visse sykdommer. Personer med epilepsi har en lavere anfallsterskel enn andre, og har derfor en tendens til gjentatte anfall.

Om lag 1 % av befolkningen har epilepsi, det vil si ca 45.000 personer i Norge. De fleste oppnår god anfallskontroll ved medikasjon, de tar ordinær utdanning og deltar i arbeidslivet.

Organisasjonen

Forbundets oppgaver er å:

  • være rådgiver for personer med epilepsi og deres pårørende
  • arbeide kontinuerlig overfor myndighetene for å bedre tilbudene til mennesker med epilepsi
  • informere om epilepsi
  • utgi informasjonsmateriell som sprer kunnskap om epilepsi
  • gi kurstilbud til medlemmene
  • danne selvhjelpsgrupper
  • støtte epilepsiforskningen i Norge.

Målet er ikke nådd før hvert menneske med epilepsi kan fungere i forhold til sine personlige forutsetninger, og vi lever i et samfunn der epilepsi er alminneliggjort.