Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

- Brukerrepresentasjon

Oppnevning av brukerrepresentanter til nytt Brukerutvalg i Helse Stavanger 2023-2025

FFO Rogaland har i dag mottatt brev fra Helse Stavanger om ny oppnevnelse av medlemmer i Helse Stavanger sitt brukerutvalg. 

Styret i FFO Rogaland ser det som meget viktig at vi får personer som er godt egnet til å sitte i utvalget.  Brukerrepresentantene som skal representere FFO i brukerutvalget må regne med å møte en rekke problemstillinger innen ulike områder.

Brukerrepresentantene vil nok også møte problemstillinger organisasjonene ikke har tatt stilling til tidligere. Det er derfor viktig at de som representerer brukerne har noe erfaring i å se nye problemstillinger i et brukerperspektiv. De personene som organisasjonene finner som kandidater må ha tid og engasjement, slik at de kan utføre sine verv på en god måte.

Etter retningslinjene gjelder følgende kriterier for sammensetning av foretakets Brukerutvalg:

·       Brukerrepresentantene skal selv ha erfaring som pasient – og/eller pårørende, og
         bør som hovedregel ikke være medlem av andre brukerutvalg i Helse Vest.

·       For å sikre fornying og kontinuitet er det en hovedregel at en representant ikke sitter i
        mer enn tre perioder sammenhengende i brukerutvalget. En brukerrepresentant kan
        likevel være vara uavhengig av dette.

·       Det er ønskelig at mindre synlige pasientgrupper, og pasientgrupper som i mindre grad er i
        stand til å ta vare på egne interesser, er representert. Dette er for eksempel etniske
        minoriteter, barn og unge.

Det er styret i Helse Stavanger HF som godkjenner representanter til nytt Brukerutvalg.

Frist for å sende inn forslag på kandidater settes til 10. oktober 2022 på følgende skjema:

Den foreslåtte person må ha tillit i sin medlemsorganisasjon for å kunne foreslås
 
Er kandidaten brukerrepresent i andre brukerråd?
Har kandidaten kjennskap til det å være brukermedvirker i FFO Rogaland?
 
 
 
Personvernregelen (GDPR) krever at kandidaten gir et aktivt samtykke til at vi samler inn og behandler personopplysningene i forbindelse med forslag på kandidater til brukerutvalget/brukerrådet. Ved å svare på og sende inn dette skjemaet samtykker du til at kandidaten er innforstått med at Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Rogaland (FFO Rogaland) lagrer personopplysningene som skal brukes i forbindelse med FFO Rogalands forslag på kandidat til det aktuelle brukerutvalget. Informasjonen vil også bli videresendt ovennevnte organ som skal opprette dette aktuelle brukerrådet. Hvis kandidaten blir oppnevnt vil informasjonen også legges inn i FFOs database med oversikt over brukerrepresentanter. Det er frivillig å gi fra seg disse opplysningene og det kan når som helst trekke tilbake dette samtykket