Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Rogaland

Kontaktinformasjon

FFO Rogaland

Luramyrveien 25a
4313 Sandnes

Postadresse:

Luramyrveien 25a
4313 Sandnes

Telefon:
51 90 63 00

Hå innbyggjarråd

Tidspunkt
01.10.2019 til 02.10.2023
Sted

Valg av representantar til kommunalt råd i Hå for 2019 - 2023

Hå Innbyggjarråd er eit rådgivende organ og skal ta del i den kommunale plan- og utviklingsprosessen. Det betyr at rådet skal ha til uttale alle politiske saker som gjeld eldre, menneske med nedsett funksjonsevne og ungdom sine levekår.

Rådet har 12 medlemmar som er utnemnt av kommunestyret.
Samansetjinga av rådet er slik:
• 5 representantar for seniorane
• 3 representantar for menneske med nedsett funksjonsevne
• 2 representantar frå ungdomsrådet
• 2 folkevalde

Vi ber våre medlemsorganisasjoner komme med forslag på gode kandidater samt vararepresentanter til brukerrådet. 

Frist: 19. september 2019