Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Oslo

Kontaktinformasjon

FFO Oslo

Sporveisgata 10, 2. etg.

0354 Oslo

Postadresse:

Pb 5900 Majorstua

0308 Oslo

Telefon:
22 30 87 39

Parkeringsplass for forflytningshemmede på Hovseter Torg

Til Bymiljøetaten

Parkeringsplass for forflytningshemmede på Hovseter Torg
Saksnr: 22/8907-44 og 22/38945-1

09.06.2022 sendte Bymiljøetaten et svar vedrørende parkeringsplass for forflytningshemmede datert 28.05.2022. I svaret står det «Bymiljøetaten har besluttet å opprette en parkeringsplass reservert for forflytningshemmede med parkeringstillatelse i Hovseterveien.» FFO Oslo ønsker å komme med vårt innspill i saken:

Det er blitt ønsket opprettelse av parkeringsplass for forflytningshemmede med parkeringstillatelse (heretter kalt HC-plass) på Hovseter torg. Bymiljøetaten har besluttet å i stedet opprette en HC-plass i Hovseterveien. Det er flere årsaker til at en HC-plass i Hovseterveien ikke er et tilstrekkelig tilbud.


Hovseter torg er et samlingspunkt hvor det finnes matbutikk med pakkeutlevering, frukt- og grønthandel og annet. For mange beboere i området er dette nærmeste tilbud.
Vi henviser til CRPD artikkel 9 som sier at


For at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få et selvstendig liv og kunne delta fullt ut på alle livets områder, skal partene treffe hensiktsmessige tiltak for å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne på lik linje med andre får tilgang til det fysiske miljøet, til transport, til informasjon og kommunikasjon, herunder (…) tilbud og tjenester som er åpne for eller tilbys allmennheten, både i byene og i distriktene. Disse tiltakene, som også skal inkludere å identifisere og fjerne det som hindrer og vanskeliggjør tilgjengeligheten, skal blant annet gjelde for:
a) bygninger, veier, transport og andre innendørs og utendørs tilbud, herunder skoler, boliger, helsetjenestens lokaler og arbeidsplasser (…)


Det er urimelig at noen mennesker får begrenset tilgang til lokalt servicetilbud fordi HC-parkering ikke blir lagt nære nok.
Ett av kravene for å få HC-kort i Oslo kommune lyder «Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noen lengde.» For flere av de med HC-kort, inkludert avsender av henvendelsen datert 28.05.2022,kan det å bevege seg rundt 100 meter gi store helsemessige konsekvenser som vil vedvare over tid. Når disse 100 meterne i tillegg består av bakker eller trapper, og i høst- og vinterhalvåret is, snø, løv og vått underlag, er det for noen mennesker umulig å bevege seg denne distansen.


Det er ikke hensiktsmessig at HC-parkering ved Hovseter torg har lengre avstand fra destinasjonen enn nødvendig. Det er unødvendig å opprette en HC-plass i Hovseterveien når det allerede finnes plass avsatt til parkering på Hovseter torg som med letthet kan omgjøres til HC-parkering. Disse plassene er per tid blokkert av store steiner. Disse steinene har blitt plassert ut i forbindelse med områdeløftet på Hovseter, trolig for å hindre unødvendig biltrafikk. Denne saken dreier seg imidlertid om nødvendig bilkjøring, og det er talende dersom mennesker med nedsatt funksjon skal stues bort i vanskelig tilgjengelige sidegater som en konsekvens av en forskjønnelse av et byområde. Et bilfritt byliv kan ikke gå på bekostning av bevegelsesfriheten til mennesker med nedsatt funksjon. FFO Oslo vil understreke at bærekraftig utvikling forutsetter inkludering og likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelser. Vi foreslår å gjenåpne parkeringsplass utenfor grønnsakshandleren på Hovseter, ved å fjerne kampesteiner som nå hindrer parkering.