Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Agder

Kontaktinformasjon

FFO Agder

FFO Agder

Vigeveien 15 A

4633 Kristiansand

Postadresse:

FFO Agder

Vigeveien 15 A

4633 Kristiansand

Telefon:
995 61 165

Brukerutvalg NAV Arendal og NAV Grimstad

Tidspunkt
07.12.2020 til 21.12.2020
Sted

I NAV Arendal og NAV Grimstad opprettes det nå et felles brukerutvalg.

Brukerutvalget skal bidra til å sikre medvirkning på områder som har betydning for brukerne, og omfatter hele Arendal og Grimstad.

 

Hovedfokuset for brukerutvalget er oppfølging og veien mot arbeid eller utdanning. Det er ønskelig at representantene fokuserer på aktiv dialog med NAV, og er deltagende og aktive i NAV sine brukere i forhold til utdanning og arbeid.

Brukerutvalget for NAV Arendal og NAV Grimstad avholder ordinær møteaktivitet i Grimstad eller Arendal. Eventuelle varaer møter kun i de tilfeller hvor hovedmedlemmet ikke kan delta.

Møtedeltakelse godtgjøres etter satsene i Statens personalhåndbok kapittel 10.14.2 «Godtgjøring til leder, medlemmer og sekretærer i statlige utvalg» (lenke til lovdata.no)

Satser: https://lovdata.no/dokument/SPHPM/pm-2020-01?q=10.14.2