Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Valgkomiteens verktøy

Bildebeskrivelse: Bildet viser en paraply sett innenfra. Paraplyen er i alle regnbuens farger.

Valgkomiteen har av noen blitt kalt "foreningens viktigste verktøy". Det er ikke tilfeldig. Det arbeidet valgkomiteen gjør er helt sentralt for at organisasjonen får gode og engasjerte tillitsvalgte. 

Valgkomiteen blir valgt i årsmøtene. Å få et slikt verv er virkelig å få tillit. Personer med forskjellige egenskaper, ulike kunnskap og bakgrunn skal settes sammen til et godt arbeidslag.  

 

FFO har laget noen verktøy for deg som har blitt innvalgt i valgkomite:

Fylkessekretærene hjelper til med å send ut brev til medlemsorganisasjonene med spørsmål om forslag til kandidater til styret i fylkes-FFO. FFO nasjonalt har laget en mal som kan brukes, og vi legger ved den malen her. Det er gjerne behov for fylkesvise tilpasninger. 

Når du skal skaffe gode folk til FFO-arbeidet, er det lurt å ha forberedt seg med å lese FFOs strategiske plan for 2018 - 2023 (pdf). Der finner du hva som FFO har vedtatt som sine prioriterte oppgaver.