Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Veien til et universelt utformet Norge i 2035 / Sikkerhet og tilgjengelig informasjon i nødsituasjoner

Sikkerhet og tilgjengelig informasjon i nødsituasjoner

stripe.jpg

anbefalinger.jpg

stripe.jpg

  • Justis- og beredskapsdepartementet og øvrige berørte departement må sikre at all informasjon om sikkerhet og beredskap blir gitt i et tilgjengelig format, som ivaretar alle gruppers behov

 

  • Det må sikres at personer med funksjonsnedsettelser er involvert i utarbeidelse av beredskapsplaner ved nødsituasjoner. Regjeringen må påse at alle bygg og transportmidler har evakueringsutstyr- og rutiner slik at alle med nedsatt bevegelse sikres en trygg evakuering

Jeg er redd for at jeg ikke skal få det med meg hvis det skjer en uforutsett hendelse. Jeg kikker ofte rundt meg, og prøver å tolke menneskene jeg ser. Er alt normalt, eller er det i ferd med å skje noe? Jeg slapper aldri helt av, og det er ganske slitsomt.

Marte (hørselshemmet)

 

Ulike grupper funksjonshemmede er svært utsatt ved ulykker, brann og andre uforutsette hendelser på grunn av manglende universell utforming. Både ved behov for evakuering fra bygninger og fra transportmidler ved nødsituasjoner er dagens informasjons- og evakueringsløsninger ofte for dårlige.

Eksempelvis ved brann i en bygning med flere etasjer, tas heisen ut av drift og rullestolbrukere blir innestengt. Da må man ha alternative evakueringsløsninger.

Hørselshemmede kan ha problemer med å høre en alarm og er avhengig av blinkende lys for å bli varslet. Noen gode løsninger for denne gruppen finnes allerede ved at eksempelvis enkelte hoteller tilbyr hørselshemmede en vibrerende innretning som legges under hodeputa om natten og aktiviseres når en nødsituasjon oppstår. Gode varslingssystemer og evakueringsløsninger som ivaretar alle må være på plass når nødsituasjoner oppstår.

Funksjonshemmede må derfor inkluderes i all utarbeidelse av beredskapsplaner slik at de får god informasjon i egnet format og sikrer at gode evakueringsrutiner er på plass.