Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Veien til et universelt utformet Norge i 2035

Veien til et universelt utformet Norge i 2035

Universell utforming.jpg

FFOs hovedkrav.jpg

stripe.jpg

  • Norge må oppfylle sine internasjonale forpliktelser, egne målsettinger og lovverk innen universell utforming

 

  • Det må settes mål om et universelt utformet Norge i 2035, og et tilgjengelig Norge i 2025. For skolebygg må fristen være 2030

 

  • De ni departementene som har underskrevet strategien og handlingsplanen for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse - Et samfunn for alle - må pålegges å gjennomgå og lage en plan for å oppfylle sine forpliktelser innen universell utforming og tilgjengelighet i FN-konvensjonens ulike artikler

 

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) må pålegge fylkeskommuner og kommuner å utarbeide planer for å nå de samme målene

 

  • Det må komme årlige bevilgninger i Statsbudsjettet til gjennomføringen av handlingsplanen

 

  • Dagens hull i diskrimineringslovgivningen må tettes, gjennom å stille krav om universell utforming av varer, tjenester og informasjon, samt til arbeidsbygg og IKT-systemer på arbeidsplasser

 

  • KMD må raskt komme med forskrifter for universell utforming av eksisterende bygg og anlegg

 

  • Mål og innsatser for arbeidet med universell utforming både når det gjelder transportmidler og infrastruktur i Nasjonal Transportplan må samordnes med handlingsplanen for universell utforming 2021-2025, og forpliktende tidsfrister må innføres for de ulike områdene

 

  • KMD må innføre en ordning med elektronisk valg så raskt som mulig

 

  • Funksjonshemmede må sikres god informasjon og gode beredskapsplaner i nødssituasjoner

 

Notatet i word-format kan printes ut her