Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Rettigheter

Rettigheter

Rettigheter

Dette er hva FN-konvensjonen sier om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne;

Partene forplikter seg til å sikre og å fremme full gjennomføring av alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter for alle mennesker med nedsatt funksjonsevne, uten diskriminering av noe slag på grunn av nedsatt funksjonsevne. For dette formål forplikter partene seg til

  • å treffe alle lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak som er hensiktsmessige for å virkeliggjøre de rettigheter som er nedfelt i denne konvensjon,

 

  • å treffe alle hensiktsmessige tiltak, herunder i lovs form, for å endre eller oppheve eksisterende lover, forskrifter, sedvane og praksis som innebærer diskriminering av mennesker med nedsatt funksjonsevne,

 

  • å avstå fra alle handlinger og all praksis som er uforenlig med denne konvensjon, og å sikre at offentlige myndigheter og offentlige institusjoner handler i tråd med denne konvensjon

 

“Den største kampen eller den største frustrasjonen, den største slitasjen med å få et barn med funksjonshemning, det er kampen mot hjelpeapparatet; for det er en utrolig kamp!” Fra Tøssebro og Wendelborg (red.), Oppvekst med funksjonshemming, 2014.

Notatet i word-format kan printes ut her