Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Foreldre med funksjonshemmede barn / Omsorgsstønad

Omsorgsstønad

anbefalinger.jpg

  • Omsorgsstønad må rettighetsfestes, og nasjonale retningslinjer må sikre lik tilgang til ordningen

 

  • Det må innføres en felles minstesats for omsorgsstønad

 

 

Kommunen har en plikt til å tilby omsorgsstønad, men ordningen er ikke rettighetsfestet. Kommunene står fritt i å forvalte ordningen og den er mange steder vanskelig å få tilgang til.

Kommunen skal legge vekt på hvor tyngende omsorgsarbeidet er, hva slags type oppgaver det gjelder og om omsorg fra omsorgsyter er det beste for den som trenger hjelp. Men kommuneøkonomien kan også tas inn i vurderingen – og dette blir ofte avgjørende.

Det er også vilkårlighet i saksbehandlingen mellom kommuner og mellom saksbehandlere i samme kommune.[9] Det gis generelt få timer med lav timebetaling, og mottager av omsorgsstønad har ikke samme rettigheter som andre lønnsmottagere rundt forhold som ferie, feriepenger, sykepenger, arbeidsmiljø, arbeidstidsbestemmelser, permisjon, ansettelse og oppsigelse.[9] Tøssebro og Wendelborg (red.), Oppvekst med funksjonshemming, 2014.