Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Foreldre med funksjonshemmede barn / Forhøyet hjelpestønad

Forhøyet hjelpestønad

anbefalinger.jpg

  • Forhøyet hjelpestønad må gis til funksjonshemmede barn over 18 år så lenge omsorgsansvaret består, og barnet ikke har fått innvilget uføretrygd

 

Forhøyet hjelpestønad er en viktig ytelse som skal kompensere for ekstra omsorgsarbeid for funksjonshemmede og kronisk barn.

Forhøyet hjelpestønad opphører når barnet fyller 18 år. Men de fleste barn bor hjemme ut videregående og etter barneloven varer forsørgerplikten til da. Unge mennesker med funksjonshemning bor ofte hjemme enda lenger fordi det tar tid å få på plass en tilfredsstillende bosituasjon før de kan flytte hjemmefra. Hvis uføretrygd ikke er innvilget, så må forhøyet hjelpestønad må utvides til å gjelde så lenge barnet bor hjemme.