Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Foreldre med funksjonshemmede barn

Foreldre med funksjonshemmede barn

FN-konvensjonen om rettighetene for funksjonshemmede:

Mennesker med nedsatt funksjonsevne og deres familiemedlemmer bør gis den nødvendige beskyttelse og hjelp slik at familien kan bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan nyte sine rettigheter fullt ut og på lik linje med andre[1]. Partene skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne har lik rett som andre til familieliv og at de og deres familier på et tidlig tidspunkt mottar omfattende informasjon, tjenester og støtte[2].[1] Fortalen til FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
[2] FN-konvensjonen om rettigheten til mennesker med nedsatt funksjonsevne, artikkel 23, nr 3.

 

Notatet i word-format kan printes ut her