Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Et likestilt arbeidsliv for personer med funksjonsnedsettelse

Et likestilt arbeidsliv for personer med funksjonsnedsettelse

FFOs hovedkrav.jpg

  • Et likestilt arbeidsliv henger sammen med livsfaser og tjenestebehov, og at diskriminering avdekkes og sanksjoneres, samt at strukturell diskriminering gir systemendring.   

 

 

  • Alle arbeidsplasser, arbeidsbygg og ikt-systemer må blir universelt utformet, og retten til individuell tilrettelegging for arbeidssøkere og arbeidstakere må ivaretas.

 

  • Det må legges til rette for helhetlige utdanningsløp for barn og unge med funksjons- nedsettelse, og flere unge og voksne med arbeidsmarkedstiltak må få ta utdanning.

 

  • Strategien om arbeid og helse må utvides til alle diagnosegrupper, tilbudet om arbeidsrettet rehabilitering må utvides, og helse- og omsorgstjenestene må understøtte arbeidsdeltakelse.  

 

  • Den arbeidsrettede oppfølgingen av arbeidssøkere med funksjonsnedsettelse må styrkes, samtidig som ytelser fra NAV skal sikre penger til livsopphold når man er uten arbeidsinntekt.

 

  • Det må utredes flere insentiver og belønningssystem for arbeidsgivere, samtidig må det legges vekt på pålegg og forpliktelser for å flere med funksjonsnedsettelse i jobb.

 

Notatet i word-format kan printes ut her