Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO mener / Politiske innspill

Politiske innspill

  • 19.04.2018

    FFOs innspill til Blankholmutvalget

    Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) representerer 82 organisasjoner av og med pasienter, brukere og pårørende, og representerer dermed et stort mangfold av mottagere av kommunale helse- og omsorgstjenester. Vi har fått i oppgave å beskrive hvilke prioriteringsutfordringer våre grupper står overfor. Det er selvsagt ikke mulig å ha oversikt over alle utfordringer i et så sammensatt landskap, men vi vil her forsøke å belyse noen områder hvor vi ser særskilte utfordringer.