Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Hurdalsplattformen: En seier for likestilling av funksjonshemmede / Kulturdepartementet

Anette Tretterbergstuen.jpeg

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap)

• Jobbe for likestilling og mangfold innenfor alle områder i kulturlivet, blant annet gjennom å stille krav til de som mottar offentlige midler.  

• Sørge for, i samarbeid med idretten, at flere fritidsaktiviteter blir tilrettelagt for alle, slik at også barn med funksjonsnedsettelse og kroniske sykdommer kan delta.

• Styrke Likestillings- og diskrimineringsombudet, likestillingssentera, Diskrimineringsnemnda og organisasjonene som arbeider for økt likestilling.  

• Gi full momskompensasjon gjennom en regelstyrt ordning til idrett, frivillighet og kultur 

 

 

Tilbake til forsiden om Hurdalsplattformen